Alarobia 22 Jona 2022

Matio 9. 1-8
Mampanjaka ny fahefany ny Tompo
« Matokia anaka; voavela ny helokao »

Voalazan’ny Soratra Masina hoe: « Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo. ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy » (Isa 59.2)

Tafasaraka amin’Andriamanitra ny mpanota, ka tsy misitraka ny fitahiany ary lavitra ny famonjeny. Amin’izao ankatoky ny Fetim-pirenena izao dia io no Teny feno fitiavana atolotr’Andriamanitra ho antsika. Na dia misy aza ny efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia Izy Andriamanitra mihitsy no manambara amintsika ankehitriny fa tokony hatoky azy isika satria mamela ny helotsika Izy. Izy mihitsy no tonga mamitram-pihavanana amintsika araka ny voalazany hoe: »Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy » (Rom 5.8) satria tsy tiany ho faty amin’ny faharatsiantsika isika. « Moa sitrako akory va ny fahafatesan’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo. fa tsy ny hialany amin’ny alehany mba ho velona izy? » (Eze 18.23)

Fanontaniana :

Amin’izao ankatoky my fetin’ny fiverenan’ny fahaleovantena izao dia maniry ny fahafahana amin’ny ota ve ianao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Jolay: IORENANA AMIN'NY  NY FINOANA  NY FANOMPOANA

| | 10. Ala.IV man.Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Jos 2.1-16/ Mat 8.14-17/ 1Tim 4.11-16

| | 17. Ala. V man.Trinite -Samp Fivondronana Laika
Sal 116.12-19/ Mar 6.7-13/ 1Tes 1.1-10

| | 24. Ala.VI man.Trinite
Jona 1.1-16/ Lio 4.38-41/ Jak 2.21-26

FJKM Fahazavana

FJKM ANOSIZATO ANDREFANA FONENANA MASINA (SP AA11)