Alahady 08 Mey 2022

JAONA 7.37-44

Jesoa no mahafaka hetaheta

Tsy ny rano ihany no mampangetaheta fa ny faniriana tsy mety tanteraka dia mety mampangetaheta ny olona avokoa.

1-Miantso izay mangetaheta hanatona Azy Jesoa (and37)

Ny andro farany izay andro lehibe indrindra tamin’ny andro firavoravoana teo amin’ny Jiosy no nanaovan’i Jesoa fanambarana tamin’izay rehetra nanatrika teo hoe : « Raha misy olona mangetaheta , aoka izy hanatona Ahy ka hisotro » (and37) .Mifandraika amin’ny fahatsiarovana ny hetaheta nahazo ny zanak’Israely tany anefitra izany fanambarana izany .Tamin’izany , rehefa nangetaheta mafy ny olona dia nanehoan’Andriamanitra fahagagana tamin’ny alalan’ny fanomezana rano avy tamin’ny harambato .Tiany ampahafantarina izay rehetra mihaino azy ,fa hetahetam-panahy no mahazo ny olona ankehitriny ka tsy hahitany fitoniana .Izay rehetra manatona sy mino Azy ka manaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy eo amin’ny fiainany no tsy hangetaheta intsony .

2-Manome ny Fanahy Masina Izy (and38)

« izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony , araka ny voalazan’ny Soratra Masina «  (and38) . NY hevitr’izany dia izao : izay rehetra mino Azy dia ho feno ny Fanahy Masina . Jesoa dia efa nilaza hoe : « Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo » (Asa 1.8) .Ny Fanahy Masina no hery handresena ny fahotana (Gal 5.16-17) , manampy amin’ny fahalementsika (Rom 8.26) , hery manavao sy mamelona fanantenana maharitra mandrakizay , manolo-tsaina amin’ny fivavahana (Efes 2.18) .Ny Fanahy Masina no toy ny ranovelona miboiboika avy ao anaty ka mahatonga ny olona ho feno fifaliana marina sy fiadanam-po tanteraka .

Fanontaniana :

Manaiky ny fitarihan’ny Fanahy masina ve ianao ? Hazavao

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Mey: MANAVAO NY FANAHY MASINA

| | 26. Andro niakarana
Gen 5.18-24/ Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

| | 29. Ala VI man Paska
Sal 104.24-35 / Lio 11.9-13 /2 Tes 2.1-12

Jona: MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

| | 05. PENTEKOSTA
Nom 11.16-25 / Jao 20.19-24 / Tit 3.3-7

| | 12. Ala.Trinite- SEKOLY FJKM
2 Tant 20.5-9 / Lio 6.1-5 / 2 Kor 10.1-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY