Alarobia 12 Janoary 2022

Isaia 40. 27 – 31

Andriamanitra tsy miova ny Tompo

Teny soa mahafaly ho fampiononana ny Israely no omena antsika anio, mba hampaherezana antsika koa.

1- Andriamanitra mandrakizay Jehovah (and 28)

Rehefa anatin’ny fahoriana sy famoizam-po ny olona dia manontany tena indraindray hoe : « Mba mahita izao zava-manjo ahy izao ve Andriamanitra? « Tahaka izany indrindra ny nanjo ny Israely tany am-pahababoana. Nihevitra ny sasany tamin’ireo babo fa toa tsy hitan’ny Tompo akory izay manjo azy (and.27). Mamaly izany ny mpaminany Isaia fa hitan’Andriamanitra avokoa ny manjo antsika rehetra. Ary tsy izany ihany fa Izy no mitondra sy mifehy ny zavatra rehetra. « Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran’ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra Izy; tsy takatry ny saina ny fahalalany. » (and 28). Matoa avelan’Andriamanitra hiseho ny olana samihafa dia misy antony ao, izay tsy voatery ho takatry ny saina maha- olombelona. Ny azo antoka dia tsy miova Izy, ary tsy mivadika amin’ny fampanantenany.

2- Mampahatanjaka ny reraka Izy

Nisy ihany ireo izay natoky sy nanantena ny famonjen’Andriamanitra, na dia tany am-pahababoana aza. Ny olona manana faharetana manoloana ny fizahan-toetra, ka manantena an’I Jehovah dia mahazo hery avy Aminy. Tena ilaina io herin’Andriamanitra io, amin’ny fijoroana ho vavolombelon’ny Tompo. Eo anatrehan’ny fahantrana lalina izay mianjady amin’ny firenentsika dia mety ho kivy sy very fanantenana ny olona sasany . Raha ny herin’Andriamanitra tokoa no mitoetra ao anatintsika dia matanjaka isika. « Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo… «  (Asa. 1.8).

Fanontaniana:

Inona no Tenin’Andriamanitra tsaroanao ho nampahery anao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)