Alahady 09 Janoary 2022

Jakoba 1. 16 – 21

Andriamanitra no loharanon’ny fahatsarana rehetra

Mety hisedra fakam-panahy sy fizahan-toetra ny mpino indraindray, inona ary no tokony hatao manoloana izany ?

1- Matokia Azy fa zanany isika

Ny fizahan-toetra dia ataon’Andriamanitra mba hampiorina tsara ny finoantsika, fa ny fakam-panahy kosa dia avy amin’ny devoly. Ka na mizaha toetra antsika aza Andriamanitra, dia tokony ho tsarovana mandrakariva fa tsy miova Izy, Andriamanitra dia tsara no sady mpanao ny tsara,. « Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony … » (and. 17). Mahatoky Izy , efa noraisiny ho zanany isika, noho ny amin’ny fanavotana izay nataon’i Jesoa Kristy. Izy no miahy antsika amin’ny zavatra rehetra, ka tsy maintsy ho tanterahiny izay rehetra nampanantenainy. Fa hoy ny Soratra Masina : « Tamin’ny sitrapony no niterahany antsika tamin’ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika » (and. 18) .

2- Ankatoavy ny Tenin’Andriamanitra

Isika dia mahalala fa amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra no andraisantsika ny zava-tsoa rehetra avy Aminy. Tokony hanokana fotoana betsaka isika hihainoana ny Tenin’Andriamanitra. Ny olana mpahazo antsika dia ny tsy fahaiza-mihaino ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika dia miteny sy miresaka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Matetika dia izao no miseho : ny fotoana itenenantsika Aminy no betsaka kokoa raha ampitahaina amin’ny fotoana ihainoantsika ny Teniny. Ny olona malady miteny dia malaina mihaino sady mora tezitra, satria tsy mahay mihaino ny hafa. Izany no ilazan’ny Soratra Masina amintsika hoe : « Aoka ny olona rehetra halady hihaino ho malai-miteny, ho malain-ko tezitra »

Fanontaniana :

Nahoana no malaina mihaino toriteny ny olona sasany?

Sampana Sekoly Aalahdy FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Janoary: MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO

| | 30. Ala IV man Epifania / Marary hoditra
Lev 14.1-9 / Lio 5.12-16 / 1 Jao 3.1-6

Febroary: MITANA NY TENINY NY TOMPO

| | 06. Ala .V man. Epifania
Gen 15.7-21/ Lio 2.25-35/ Apo 21.1-5

| | 13. Ala.VI man.Epifania- Alahadin'ny Baiboly
Isa 55.6-11/ Mat 24.32-35 / Asa 27.21-26

| | 20. Ala .VII man.Epifania-Arsiva FJKM
Nom 23.16-24 / Jao 16.19-24 / Tit 1.1-4

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY