Sabotsy 8 Janoary 2022

1 Jaona 2. 15 – 17

Mpivahiny isika no eto

Mampatsiahy ny toerana misy antsika mpino , sady manoro izay tokony hataontsika ny Soratra Masina araka izao manaraka izao:

1- Aza tia izao tontolo izao

Ny hoe « izao tontolo izao » dia entina ilazana ny rafi-piarahamonina tantanan’ny olona eo ambany fahefan’ny devoly ka tsy manaraka ny sitrapon’Andriamanitra. Ny hoe « tia izao tontolo izao » dia mankamamy fahafinaretana sy manokan-tena amin’ny zavatra efa hita fa manohitra an’Andriamanitra. « Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao antiny ny fitiavana ny Ray. » (and 15b). Satria ny zavatra rehetra izay ao anatin’izao tontolo izao, izany hoe ny filan-dratsin’ny maha olona mpanota sy ny fitsiriritan-javatra hitan’ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin’ny Ray fa avy amin’izao tontolo izao (and 16).

2- Katsaho ny mandrakizay

Tsy ratsy ho azy akory ny mihary harena na ny mikely aina, mitady vola fa ny fomba enti-mikatsaka izany no maharatsy azy, raha toa ka mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Fitaovana eo am-pelatanan’ny olona hanompoana an’Andriamanitra sy ikatsakahana ny fiainana mandrakizay ny vola aman-karenan fa tsy natao hotompoina na hisolo ny toeran’Andriamanitra ao am-po. Izany no ilazan’I Jesoa hoe: « Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna* ianareo. » ( Mat 6.24). Tsy tokony hiray zioga amin’ireo olona miaina amin’ny faharatsiana ny Kristiana sady tokony hijoro ho fanasina sy fahazavana eto amin’izao tontolo izao. Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay.

Fanontaniana:

Inona no andraikitra andrasana amin’ny Fiangonana manoloana ny ady amin’ny kolikoly ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)