Alakamisy 25 Novambra 2021

ISAIA 49.22-26

Izay miandry an’i Jehovah

1-Dia tsy ho menatra mandrakizay (and23)

Na dia mbola any Babylona aza ny Jiosy teto dia omen’i Jehovah toky ihany mba hiandry Azy . Mazava ho azy ,tsy maintsy hoe : izay maharitra miandry Azy hatramin’ny farany no tsy ho menatra . Ny hoe : « tsy menatra« dia izay mahita laza sy voninahitra , satria toy ny zanak’andriana no fomba hitondrany azy ireo araka ny hitantsika eo amin’ny andininy faha23 .Jehovah rahateo no mpanjaka , mahefa izao rehetra iza . Izy no hitondra azy ireo toy ny zanany . Asain’i Jehovah hanompo ireo zanany ny firenena Jentilisa rehetra ary tanteraka tokoa izany tamin’ny fotoana izay nanjakan’i Kyrosy mpanjaka Jentlisa izay nampamoaka lalàna ho an’ny Jiosy mba hiverina any amin’ny taniny .

2-Dia novonjeny amin’ny tànan’ny fahavalony (and 25)

Tsy nanary ireo olony ireo Jehovah Andriamanitra na dia teo aza ny ditra izay nahalasan-ko babo azy ireo . Tsy nohadinoiny ny fanekena izay nifanaovany tamin’ireo ka izay niady taminy sy nampahory azy ireo dia toy ny miady Aminy . Izy no mirotsaka miady ho an’ny vahoakany . Toy izany koa izay mitsangana ho fahavalontsika dia mitsangana ho fahavalony . Hoy ny voalaza ao amin’ny Zakaria 2.10 : » Izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony  »

Fanontaniana :

Efa nahatsapa tokoa ve isika fa tsy menatra izay rehetra miandry Azy ? Efa nanana faharetana toy izany ve isika ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY