Sabotsy 20 Novambra 2021

Jeremia 17. 5 – 8

Ny Tenin’Andriamanitra no milaza fa :

1- Mahantra ny olona matoky olona (and 5 – 6 )

Fantatsika tsara fa tsy maintsy ho tanteraka ny Tenin’Andriamanitra. Ny vahoakany tamin’ity vanim-potoana ity dia mitoky amin’ny herin’ny firenen-dehibe namany izay heveriny fa afaka miaro sy mamonjy azy amin’ny fotoan-tsarotra. Toy izany koa isika rehefa mitoky amin’olombelona izay jerena toa matanjaka, fa mahantra isika. Toy ny anjavidy any an-tany hay, velona ihany saingy velon-dratsy . Aoka tsy hohadinoina fa misy Soratra Masina manao hoe  » Ho voaozona izay olona matoky olona, sy manao ny nofo ho sandriny » (Jer 17. 5)

2- Manan-karem-pitahina ny olona izay mitoky Aminy (and 7 – 8 )

Mazava ho azy fa manan-karena amin’ny fitahiana samihafa karazana izay mitoky amin’i Jehovah, satria Izy no nanao izao tontolo izao . Azy izao rehetra izao dia omeny izay manaiky Azy. Toy ny hazo ambolena amoron-drano izay tsy mba halazo. tsy mba ho maina mandrakizay satria Izy no loharanom-pitahiana, azo antoka tsy misy ahiahy mihitsy. Mandrakizay izany fa tsy misy fetra. Tafatoetra tsara ary ny fo matoky Azy. Hoy ny Jeremia 17. 7 : »Hotahiana ny olona izay matoky an’i Jehovah »

Fanontaniana :

Raha tena ampiharina eo amin’ny fiainana andavanandro ny fahatokiana Azy, sarotra sa mora ? Saino tsara !

SAMPANA SEKOLY ALAHADY FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY