Alakamisy 18 Novambra 2021

Isaia 30. 18 – 22

Tafatoetra ny fon’izay miandry ny Tompo

1– Satria mampanantena famindram-po Izy ( and 18a )

Ny tsy fahatokiana an’Andriamanitra ara-politika, ny fanopoan-tsampy, ny tsy rariny tao amin’ny fiaraha-monina, ny kolikoly, ny fanaparam-pahefana no fahotan’ireo vahoaka tao atsimo ireo. Tsy maintsy nihatra tamin’izy ireo ny kapoka araka izany. Izay sisa afaka amin’izany fotoana izany no hisitraka ity faminaniana mahavelom-panantenana ity, satria na mikapoka aza Izy dia mbola hamindra fo ihany. Hoy ny voalaza ao amin’ny Isaia 49 : 15 : « Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony ? Eny mety hanadino ihany izy fa Izaho kosa tsy mba manadino anao » .

2- Satria atorony ny làlana izorana ( and 21 )

Amin’ny fahatanterahan’ity faminaniana ity dia hisy Fanahy Masina hibitsika amin’ireo olona ireo izay tokony itondrany ny tenany sy izay hataony mba tsy hahavoa azy ireo intsony. Tsy inona izany fa ny Tenin’Andriamanitra. Zava-doza izany tsy mahafantatra ny lalana tokony haleha izany, satria mitondra tsy fidiny mankany amin’ny fahavoazana. Afaka mitoetra tsara ny fontsika rehefa misy Tenin’Andriamanitra mitari-dàlana. Hoy Izy hoe : « Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao Aho ».

Fanontaniana :

Heverintsika ve fa isika no mahay kokoa noho Izy ka tsy hahafantatra izay tokony hatao ho an’ny zanany?

SAMPANA SEKOLY ALAHADY FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY