Alarobia 17 Novambra 2021

Asan’ny Apostoly 14. 19 – 28

Tafatoetra ny fon’izay miandry ny Tompo

1- Ka sahy mandroso hatrany, na hihatra aman’aina aza ( and 20b, 21, 26 )

Mbola sahy nandeha tany Derbe hitory Filazantsara ihany i Paoly sy Barnabasy na dia efa saiky maty aza tao Lystra. Avy eo indray izy ireo mbola niverina tany Antiokia indray nefa jiosy avy ao no efa namono azy teo. Ry havana, tokony handroso mandrakariva amin’y asan’ny Tompo isika na dia mety hihatra amana aina aza izany indraindray. Ny mandroso ihany no mety fa tsy mihemotra raha mbola manana herim-batana na dia kely monja aza. Mety hitsinjo ny aina ihany isika . Tsy dia maninona loatra izany saingy ratsy raha mihemotra. Hoy ny Hebreo 10. 38 ; « Fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko ».

2- Ka sahy manambara amin’ny hafa izay nataon’ny Tompo taminy ( and 27 )

Rehefa tonga tany Antiokia izy ireo dia nitantara tamin’ny Fiangonana tao izay niarovan’Andriamanitra azy ireo hatraiza hatraiza. Izany fitantarana izany dia maneho ny fahaveloman’Andriamanitra ka mahavita miaro ny mpanompony. Mampitombo ny finoan’ny olona ny fihainoana izany. Ry havana, ny fijaliana iaretana mihitsy no mampitombo ny finoana. Ary koa, ambarao amin’ny hafa izay nataon’ny Tompo tamintsika fa ilainy mihitsy izany ho fampaherezana. Hoy Jesoa ao amin’ny Matio 28. 20 : « Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao ». Teny fanomezan-toky lehibe izany.

Fanontaniana :

Raha toa tokoa moa izany misy mandrahona antsika tsy hitory, hihemotra isika sa handroso ihany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY