SP FAHAZAVAN’ATSIMO ANDREFANA (36)

ANARANA SY FIFANDRAISANA

Biraon’ny SP

FPS : RAKOTONDRASOA Philbert, Mpit – 0331117258,0345001218

FM1 : RAZAFINDRAMIARANA Claire Aimée, Mpit – 0330447953

FM2 : RABARIJAONA Parfait, – 0331776859

MSF : RAHAROLAHIJOELINA Andrianandrianina, Mpit 0340162566

MSV  : ANDRIAMAHALEOMANANA Maminirainy 0344086312

MPV  : FALIHERY Andriamampianina – 0345336203

MLS  : RAMBONINIARIVO Tantely Gaston, Mpit 0343917545

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana MPItandrina

Filoha: RAHERIMAMONJY Selizafy Alfred

Mpikambana:

RAMBELOSON Ambinintsoa Ando

RANDRIANASOLO Ravaoniaina Zoelisoa

TSARAMONINA James Eric

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana FIangonana

Filoha: RANDRIAMITOVO. Diakona

Ireo Mpitandrina sy ny Fitandremana entiny:

RANDRIAMAHADIMBY SITRAKA Fiononantsoa : Manja – 0340910176

RAHERIMAMONJY Selizafy Alfred : Ankilizato – 0338377899

RABENIAINA Herilanjanavalona Ratsimba : Mandabe – 0348167101

RAZAFIMAHAVONJY Randriamarosoa : Antsikida – 033288647

RAFAMANTANANTSOA Roger Luc : Belo Tsiribihina – 0341208095

RAZAFINDRAMIARANA Claire aimée : Morondava – 0330447953

TSARAMONINA James Eric : Miandrivazo – 0330914238

VELONDEHA Jean Laurius : Ankiranomena0349076508

RAMBELOSON Ambinintsoa Ando : Mahabo – 0331239881

Ankilivalo : tsy misy mpitandrina

RAFANOHARANTSOA ANDOVOLA Tsihoarana : Bekopaka – 0349392783

PIERROT Delphin : Analaiva – 0343772173

RAMBONINIARIVO Tantely Gaston : Bemanonga

RAHAROLAHIJOELINA Andrianandrianina : Malaimbandy

Ankilivalo : tsy misy mpitandrina

Begidro : tsy misy mpitandrina

Ireo Katekista Delege sy ny Fiangonana entiny

RAKOTOMALALA Vinçent Nelson : Soarano

RAVONIANDRO Bebilalaina : Masoarivo

RAVAONINDRINA Melanie : Aboalimena

ANDRIANANTENAINA Razafindramoha : Tsimafana

RASENDRASOA Eveline : Anjatelo

RAKOTONIRINA Sylvain : Analamitsivala

ANDRIANARIVO Pascal : Antanambao

RANDRIANARISOA : Eskola : Ankiliabo

RAKOTONIRINA Jean de Dieu : Andimaka

RAZANAMAHADIMBY Andonirina : Ankiranomena

RASOLOFOHERINDRAINY Jean Clovis : Manambina

RANAIVOMANJAKA Richard : Masiakampy

RANDRIANARIMANANA Jean Solofoniaina: Begidro

RAMANANDRAIBE Berth : Tsimahavaobe

EUGENE ASTELINE : Belo sur Mer

RABARIJAONA Parfait : Miandrivazo Ambatomena

RASOAMANAMBOLA ANDRIAMBELO : Bemahatazana

RASOLOARIZAKA Norette : Andranomena

RAFANOMEZANTSOA Emilson : Mandronarivo

Ireo Tale sy ny Sekoly iadidiany

TALE FPMP.36 : RABEMIARANA Malalatiana Soamananjara – 0336429668    

EP FJKM Fahazavana Morondava : RABEMIARANA Malalatiana Soamananjara – 036429668

EP FJKM Fanomezantsoa Malaimbandy : RAZAFINDRAZAKA Soazara Edwigne  –
032 43 803 26/330286325

EP FJKM Salema Andimaky Morondava : RAZAFINIRINA Rantolalaina – 0341579764

EP FJKM Ziona Vaovao Manambina : RAKOTONDRASOA Franklin

Atontan’isa tsara ho fantatra

Fitandremana: 16

Katekista délégué: 19     Mpitandrina : 14

Mpampianatra : 08         Sekoly : 03

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY