SP Antananarivo Andrefana (10)

Anarana sy fifandraisana

Lot 002 E Bis FKT AMBOHIBAO Kaomina ANTEHIROKA

Distr AMBOHIDRATRIMO 105

Biran’ny SP:

FPS : RAKOTONDRAZANANY Handritiana Fanomezantsoa, Mpitandrina

FM1  : RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina – Aumônier SPAA 10 – 034 05 682 04

FM2  : RAKOTOMANDIMBY Benjamin, Diak – FJKM-Kristy Fanantenana – 033 12 222 23

MSF : ANDRIANOMANANA Miarisoa, Mpit – FJKM Ambodimita Betela Firaisana

         033 14 369 52 – 034 04 534 62

MSV : RANDRIAMIANDRA Miadanarivo, Diak – FJKM-Antanetibe Fitiavana 

         033 08 732 10 – 034 39 800 24

MTV : RANDRIANARIVONY Marka Daniela, Diak

         FJKM-Ambavahaditokana Fanilon’i Kristy – 033 04 993 85 – 033 11 329 11

MLS : RANAIVOARISOA Tiarison, Mpit – FJKM Mahitsy Famonjena

         032 80 421 75/033 75 251 09/034 12 396 61

MB  : ANDRIANARIVO R Jaosoa, Diak – FJKM-Amparibe Famonjena – 033 12 648 93

         ANDRIAMANANA Harinaivo, Diak, – FJKM-Ambodihady Vaovao – 033 15 395 28

         RAZAFIMAMONJY Dina, Mpit,-FJKM Itaosy-032 81 55555

         ANDRIANTSALAMA Toavina, Diak   

Mpandraharaha: RABENANDRASANA Jaona – Teneur de Livre – 034 15 715 12       

                          RABEMANANTSOA Francis José, Mpandraharaha SP – 034 61 057 36

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana MPItandrina

Filoha                : RANDRIAMANANTENASOA Martin – 033 45 844 71 – 034 61 755 13

                          randriamanantenasoamartin@gmail.com

Filoha Mpanampy   : RAZAFIARIZAKA Roland – 0326783678, 03308014 32,034 79 650 52

Mpitantsoratra     : RAKOTONANAHARY Marolahy F. – 033 18 908 82 – 034 53 935 13

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana FIangonana

Filoha                 : RATSIRAHONANA Lalaina H., Diak- 034 02 216 00

Filoha Mpanampy : RANDRIANOELINA Hanitra S.,Mpit

                            033 11 948 51 – 034 50 835 03 – prhanitra@yahoo.fr

Mpitantsoratra      : RASOAZANANIRINA Vololona, Diak – 034 71 714 19

Ireo Mpitandrina sy ny Fitandremana entiny:

ANDRIAMALALA Rivo Lovatiana : Ziona Fahazavana ANOSIBE – 0337512275, 0341012275

ANDRIAMANIRIARISON Andriambolanirina : ANTANETY Atsinanana – 034 09 039 23

ANDRIAMAZAORO Jean William : AMBOHIJATOVO Fitiavana – 0332177160, 0347320139 – rgratia722@gmail.com

ANDRIANAINA Eric : ANDOHATANJONA Fihavaozana – 033 02 205 54, 034 01 128 07 – pastandrianaina@gmail.com

ANDRIANALIJAONA Norosoa : AMBOHIJAFY Fanantenana-0331267085, 0346667253

ANDRIANANTENAINA Jaona Ludger : AMBOHIJANAKA Fivoarana – 032 22 089 22, 033 11 516 76, 034 14 516 76

ANDRIANARISOA Hajaniaina Céléstin : AMBONILOHA Jerosalemako – 033 04 546 39, 034 63 957 71 – na_vivie@yahoo.fr

ANDRIANARISON Miadanarivo : ANDREFAN’I MANANJARA – 032 63 373 71, 033 07 043 61, 034 06 929 76 – pastmiadanarivo@gmail.com

ANDRIANARIVELO Volasoa : AMBOHITSIROA Malala Mahitsy-0331205408,03471373 21

ANDRIANARIVO Solondraibe : ANOSIKELY Ebenezera – 033 02 037 52, 034 02 037 52

ANDRIANASOLO Rojo Lalaina : ANTANETY Fitahiana – 032 41 053 85, 033 11 920 31, 034 48 051 50

ANDRIANOMANANA Miarisoa : AMBODIMITA Betela – 033 14 369 52, 034 04 534 62 – m.andrianomanana@gmail.com

ANDRIATSARA FARANIAINA Nivohanta : MAHAJIJA Fandresena – 033 01 678 61, 034 55 340 46 – antsarasoafara@gmail.com

ESTERA : AMBATOLAONA Fanasina sy Fahazavana – 032 76 796 26, 033 02 809 97

FALIHAJA Marius Florian : ANTSAMPANIMAHAZO – 033 09 796 55

HERIMAMPIONONA ANDRIANASOLO : AMBAVAHADITOKANA Fanilon’i Kristy –
033 11 731 16, 034 10 338 65

HERIMANJATO RAKOTOMANOA Alain : AMBOHIDROA Antehiroka – 032 27 487 20, 033 07 277 42, 034 60 512 19 – herimanjato@gmail.com

MAMONJIARINAIVO Marcellin : FENOARIVO Manjakazafy – 033 85 773 84, 034 06 427 47

MBELO RALISON : ANDRAMBATO Fehizoro – 033 03 088 56, 034 71 879 98

MOJISTE : ANTONGOMBATO Fahasoavana – 033 79 278 69, 034 03 145 00

RABEARISOA Tovo Andriamizaka : AMBARAVARANKAZO Finoana – 033 14 495 13, 034 53 220 06

RABEHARIVELOJAONA Lantoniaina Andrea : AMBOHIMARINA Ziona Vaovao – 032 66 211 40, 033 11 518 87, 034 06 167 23 – lantorabeh@gmail.com

RABEMANANJARA Fidison : ANDOHATAPENAKA Fifankatiavana –
033 40 961 61, 034 31 651 41 – pasteurrabemananjarafidison@gmail.com

RABENANDRASANA Herilantosoa : ANOSISOA Fitiavana – 032 42 724 24, 033 29 085 27

RAFALIARIVONISOLO Olivier Gérard : ILANIVATO Misionera – 033 02 483 33, 034 10 111 99 – pasteurfaly@gmail.com

RAFARALAHIMANANA Jean Chrysostome : ANOSIVAVAKA –
033 14 349 10, 034 14 349 10 – vavavolamena@yahoo.fr

RAFIDIMANANA Zoé Andrianaivo : MIANDRARIVO Fifaliana –
033 73 204 49, 034 40 179 03

RAHAINGOSALAMA Mamison : AMBOHIMANJAKA Finoana – 032 85 255 94,
033 19 934 99

RAHAJANIAINA Christophe Gabriel : KARMELA AMBODIAMPANGA – 032 74 000 71, 033 85 964 20 – c.rahajaniaina@yahoo.com

RAHANTANIRIVO Florence : AMBATOMENA Fitiavana – 032 04 827 00, 034 41 587 30

RAHARIJAONA Solofonirina : AMPARIBE Famonjena – 033 07 332 18 – pasteurraharijaona@gmail.com

RAHARISON ANDRIAMALALA Davida Fanantenana : VINANY Tempoly Malala – 033 20 370 69, 034 10 338 07

RAHARISON Laurent : AMBONIVOHITRA Oliva – 032 02 393 43, 033 18 907 95      

RAHELIARISOA Liliane Paulet : AMBOROMPOTSY Fiorenana – 033 03 777 71 – soalianeulet@yahoo.fr

RAHELIARISONIRINARIVELO : AMBANIALA Malala – 033 01 033 72, 034 27 002 40

RAHERIARISON Lala Théodore : AMBONINAMPAMARINANA –
033 12 957 71, 034 31 989 76             

RAHERIARIVONY Velozara Christophe : MAHAZAZA Vavahadin’ny Lanitra – 034 74 195 14

RAHERISON Jéremie : AMBOHITSIROA Fitiavana – 033 08 856 04, 034 86 059 04

RAHOILISON : MANDRARAHODY Fanantenana – 033 11 664 24

RAHOLIMANANTSOA Affandith Jo : AMPASIKA Maranatha –
033 80 083 93, 034 16 468 73

RAKOTOARINAIVO Benjamina : ANDRAMAHAVOLA – 033 03 623 19, 034 06 573 90 – benja.rakotoarinaivo@yahoo.fr

RAKOTOARIVELO Johasy : SOAVINIMERINA Mpiandry Tsara –
032 25 906 78, 033 71 345 91, 034 38 063 18

RAKOTOARIVONY Harivelo Davidson : AMBOHINAMBO Fiderana –
032 49 677 55, 033 74 870 06

RAKOTOARIVONY Jean Louis René : KIANJA Ambohimanoa –
033 19 303 68,034 50 129 70

RAKOTOMAMPIONONA Solofoniaina Mamy : MANDROSOA Ambohijatovo-
034 15 849 36 – solofomamymampionona@gmail.com

RAKOTOMAVO Hanindranto Felamanitra : ANDAVAMAMBA Kristy Velona-0330402750

RAKOTONANAHARY Marolahy Fanomezantsoa : Ebenezera AMBOHIMIDASY –
033 18 908 82, 034 53 935 13

RAKOTONARIVO Lova : ANTSAHAMAMY Filadelfia – 032 58 499 74, 033 18 380 38 – pstlova@gmail.com

RAKOTONDRABE Martin : MANARINTSOA Finoana – 033 85 086 07, 034 16 068 61

RAKOTONDRAINIBE Tianasoa Benjamin : ANDRAHARO –
033 08 875 74, 034 11 344 63 – benjaminrakotondrainie@gmail.com

RAKOTONDRAMANANA Arijaona : ANKAZOMANGA – 032 04 540 88, 033 14 822 24, 034 03 585 62 – past.arijaona@gmail.com

RAKOTONDRASOA Tiana Parfait Mamy :
Betela MAROBIBY-0331174855, 03461964 31

RAKOTONIRINA Mahellson Johnny Harrys : ANDRIANTANY Famonjena –
034 90 127 66 – rakotonirinamahellsonjohnnyhar@gmail.com

RAKOTONIVONY Andrianantenaina : IVANDRY Firaisana –
032 85 833 77, 033 02 440 77, 034 02 440 77 – nainarakotonivony@gmail.com

RAKOTONJANAHARY Mavoson : TSIMAHANDRY – 033 14 515 73, 034 61 570 55 – pasteur.mavoson@gmail.com

RAKOTOTIANA Délia : AMBOHIDRATRIMO Marovatana Fanavaozana – 032 71 520 59, 033 15 699 91, 034 90 091 59 – drakototiana@gmail.com

RALIBERA Alphonse : AMBOHIMANANDRAY Finoana – 034 60 639 34

RAMAHOLIMIHASO Solofo : ISOTRY Fitiavana – 032 05 645 49, 032 02 729 82

RAMAMBASOA Faly Herilaza : MANDROSOA ao @ KRISTY Fitroafana –
032 04 462 00, 033 07 213 60, 034 71 125 25

RAMAMONJIARISOA Robert : BETAFO Fanavaozana – 032 29 508 17, 033 11 394 01, 034 10 144 09 – ramamonjiarisoarobert@yahoo.fr

RAMANANTSOA Jacqueline : LAVAHINTSINY Zoara – 033 05 837 95, 034 63 003 73 – rivotsoamanitra@gmail.com

RAMANOELINA Jean Evariste : SAROBARATRA Edena Vaovao –
033 08 627 81, 034 58 366 26

RAMAROKOTO Mitanarisoa Honorine : FIAKARANA Jerosalema Vaovao – 034 09 039 21

RAMISARISOA Voahangiarimahazo : ANKADINDRAVOLA – 033 12 117 40

RANAIVO ANDRIAMALALA Satamamonjy : ANTOBY Atsimo Fitiavana – 032 92 057 48, 034 90 184 10

RANAIVOARISOA Tiarison : MAHITSY Famonjena – 032 80 421 75, 033 75 251 09, 034 12 396 61 – naivotiarison@gmail.com

RANAIVOHARIVONY Herimalala : AMPASIKA Maritiora – 033 11 723 71, 034 03 035 56 – ranaivoharivonyherimalala@yahoo.fr

RANAIVONIARIVO Tina Alisoa : ATSIMON’IMAHAMASINA –
033 68 591 52, 034 04 600 34 – tianaalisoaranaivoniarivo@gmail.com

RANDRIAMAHADIMANANA Falisoa : ANOSIZATO Hebrona –
032 02 293 21, 033 09 490 24, 034 09 039 54 – falisoapast@gmail.com

RANDRIAMANANTENASOA Martin : AMBOHIMAMORY Malala Orimbato –
033 45 844 71, 034 61 755 13 – randriamanantenasoamartin@gmail.com

RANDRIAMANOHISOA Herisoalandy : AMBONIRIANA Fihavaozana – 033 20 048 52, 034 19 785 61

RANDRIAMBOAVONJY Mampiadana Jean Edmond : IALANANA Vavolombelona     – 034 29 130 00

RANDRIAMIFEHY Solofoniaina Wilfred : AMBOHIPIARA Ziona – 034 60 872 45 – pastwilfred@gmail.com

RANDRIAMISATA Roger : SALEMA Vaovao 67 ha – 033 09 101 91

RANDRIANARISON Gilbert : AMBOHIJANAHARY Fahazavana –
032 29 662 28, 033 32 516 00, 034 95 588 07

RANDRIANARIVELO RINDRASOA Haja : AMBATOLAMPY Fahazavana –
033 12 177 94, 034 59 127 84

RANDRIANASOA Harimbola : Filadelfia ANDRANORO – 033 07 349 70, 033 07 349 70, 034 51 512 07

RANDRIANJATOVO Maminiaina : MANANKASINA – 033 11 143 58, 034 08 752 41

RANDRIANOELINA Hanitra Sahondra : IMERITSIAFINDRA Fiderana – 033 11 948 51, 034 50 835 03 – prhanitra@yahoo.fr

RANDRIATSIKITSIFERANA Ralisaona : ANTANANTANANA Betela – 032 79 021 62, 033 07 345 62, 034 55 228 62

RANDRINIHARISOA Albert : BEJOFO Filadelfia – 033 63 411 65, 034 77 658 44

RANIVOSOAMALALA Nirina Hermane : Kristy Fanantenana ANTOHOMADINIKA – 033 12 518 25, 034 00 143 28

RANOMISON Solohery : AMBOHITSIMELOKA Fanavotana – 033 07 645 12

RANOROVOLOLONA Yvonne : AUMONERIE HJRA – 033 41 529 73, 034 41 692 13

RASAMIMANANA Rivomalala Samuel : ANOSIPATRANA – 033 31 469 91

RASAMOELINA Ny Aina Miarisoa : AMBOHIMARINA Fihavanana –
033 20 005 01, 034 44 290 34

RASOAFANOMEZANTSOA Pierrot Etienne : AMBOHIBAO Antehiroka – 032 04 187 82, 033 17 077 01, 034 10 895 24

RASOAFARAMALALA Noroharivelo Véronique : NAMONTANA Fialofana – 033 08 193 94, 034 02 171 21

RASOAMAZAVA Mariette : MANDROSOA Ambohidavenona – 033 73 571 06

RASOANIRINA Augustine : BEMASOANDRO Mahitsy – 032 29 988 28, 033 73 178 97, 034 35 476 91

RASOARIMALALA Denise : AMORONA Fitahiana / ANOSIBE Zaivola – 033 11 562 63, 034 11 331 38

RASOARIMANANA Saholy : VANGAINA Fitiavana – 032 61 958 93, 034 12 660 35

RASOAZANAJOHARY Agnès : AMBOHITRINIBE Fahazavana – 034 60 562 08

RASOLOARIJAO Jean : IVATO Seranana Vavahadin’ny Lanitra –
 032 04 292 45, 033 14 452 15, 034 01 920 43

RASOLOELISON RAKOTOMANGA. Lalatiana : AMBOASARIKELY Fiadanana –
032 51 803 09

RASOLOMAMPIONONA Voahangy Edmée : Kristy Fiainana BEMASOANDRO –
 033 11 221 49, 034 10 907 74

RASOLOMANANA RAZAFINDRAHOTRO : AMBARIBE sahan’ny Famonjena –
 033 21 776 29, 034 07 687 45

RATSIAZOMBOLA Jean Jacques : ISOAVIMASOANDRO Fihavaozana – 033 12 417 78, 034 32 256 21 – jjratsiazombola58@gmail.com

RATSIRESY Gilbert : AMBOHIMANDROSO Alfa sy Oméga – 033 14 480 60

RAVALISON Jean Bert Thel Dégorie : ISOAVIMALAZA Fanantenana – 032 66 986 59, 034 26 453 83 – ravalison.theld@gmail.com

RAVELONARIVO Cyriaque : AMBATOLAMPY Antehiroka Fitiavana-034 45 087 77   

RAVELONARIVO Hanitriniaina Hugues Jossin : AMBOHITRANDRIAMANITRA –
033 24 638 69, 034 17 400 04

RAVELOSON Mamy : AMBODIHADY Vaovao – 033 02 909 46, 034 09 909 21

RAZAFIARIVONY Charles Oréline : Filadelfia ANDAVAMAMBA – 032 73 762 10, 033 02 330 01

RAZAFIARIZAKA Roland : ANTANETIBE Fitiavana – 032 67 836 78, 033 08 014 32, 034 79 650 52

RAZAFIKOANY Emile Jean Lalao : AMBOHIMANANDRAY Filadelfia – 032 49 245 67, 034 03 847 87 – jeanlalao@yahoo.fr

RAZAFIMAHATRATRA Jean William : AMBATOMENA – 032 07 536 86, 033 14 477 16 – pasteur.razafimahatratra@gmail.com

RAZAFIMAMONJY Dina : ITAOSY – 032 81 555 55

RAZAFIMINO Clarisse : IARINARIVO – 032 45 426 06, 033 15 288 28, 034 58 096 75

RAZAFINDRAMANITRA Nestor : MAHABO Fanantenana – 032 42 670 61, 034 05 682 04 – pastnestor@yahoo.fr

RAZAFINDRAMANITRA Rasoamananivo Vololoniaina : AMBALAVAO ISOTRY – 032 02 056 36, 034 06 928 25

RAZAFINDRASENDRASOA Pauline : SOANIERANA Firaisana –
032 67 836 78, 033 09 299 55

RAZAKARIASA Elie Joseph : IVOANJO Finoana – 034 08 695 39

RAZANADRAKOTO M. Jean Désiré : FIAKARANA Fiderana – 032 94 455 82, 033 12 031 73, 034 38 748 94

RAZANADRASOA Jacqueline : AMBOHIMENA Fahasoavana –
032 43 197 14, 034 96 814 48

RAZANAMIANDRISOA Marie Adèle : ANTSAONJOMANGA, MORAFENO Firaisana, AMBOHITRINILAHY – 033 73 880 84

RAZOHAJAMANANA Tiana Hanitriniala : AMBOHIMANDROSO Fahazavana –
033 20 755 68, 034 06 363 53

SOAVINARIVO Tiburce : AMBOHIMANDROSO Fiorenana Itaosy – 032 40 035 58 – soatiburce@gmail.com

ZAKAZAFY Etienne : MERIMANDROSO Fihavaozana – 032 02 577 28, 034 60 382 76

ZARAZAKA Jean Louis : AMBANILALANA Finoana – 032 02 806 96, 033 37 642 36  

Ny Katekista Delege sy ny Fiangonana entiny:

ANDRIAMIHAJASON Nitahiana Georges : AMBOHITRINILANITRA Fitahiana –
034 84 331 71

ANDRIATSIRAVANA Rova Zary Joseph : MAHABATRY/AMBODIVONA     

RABEMIARANA Norbert : AMBOHIBOAHANGY Fanantenana –
032 56 833 42, 033 29 934 85, 034 32 659 26

RABEZEZIKA Georges : AMPEFILOHA Betela – 033 01 928 20

RAFALIHERISON Solomon : AMBODIVATO Fihavaozana – 033 06 157 18

RAHARIMALALA Pascaline : AUMONERIE ANTANIMORA –
032 42 208 30, 033 78 359 77, 034 15 139 49 – raharimalalapascaline@gmail.com

RAHARILANTO Vololoniaina Robine : MANGARIVOTRA Andranovaky

RAHARISON Solofoniaina : AMBOHIBOAHANGY Finoana – 033 72 933 05, 034 04 127 83

RAHOLIMIARINORO Nindrina Marjolina : Aumonerie BEJOFO –
033 14 301 57, 034 40 336 59

RAKOTOHERINIAINA Donné : VALOKIANJA Fitiavana – 032 02 999 44, 033 91 305 24, 034 20 999 44

RAKOTONDRALY Barisoa : FILEMAHANA Betlehema – 034 20 665 41

RAMADISON André : MERIKANJAKA Fanilo 033 21 277 62/0330927111/034 23 040 83

RAMANOVOSOA Heritiana : BETESDA Anjanamasina – 033 11 246 79 – ramanaovosoa@gmail.com

RAMBELO Abel Bonne Anné : ANDRANOMASINA – 032 40 371 40, 033 48 037 73

RANALISON Ginette : CENTRE Anjanamasina – 034 46 227 29

RANDRIAMAHATANTSOA Martin Gilbert : ANTANETIBE Avaratra – 033 11 781 76

RANDRIANAKOTOSOLO Solofo Nirina : ANDRANOMANJAKA Fanilo – 033 28 223 03, 034 29 655 32

RANDRIANARIMANANA Haja Nirina : AMBOHITRAIVO Ziona – 034 85 222 14

RANDRIANIRINA Fidiniaina : FIADANANA Ziona Fahazavana –
033 71 741 59, 034 54 375 23

RANDRIANJARA Zafimbelo Paul : ANTOHIBE Vavolombelona – 032 69 168 31, 033 12 724 51, 034 01 186 85 – randrianjara@hotmail.fr

RANDRIANOELINA Njaka : ANTANAMBAO Fahazavana –
032 04 523 78, 033 32 523 78, 034 68 546 55 – njakamyo@yahoo.fr

RANDRIARIMANANA Olivier : ANTOBY AVARATRA Fiainambaovao – 032 65 525 62

RASOLOFO Lalaina Harilanto : AMBOATAVO Vavolombelona Mandresy – 034 37 602 95

RASOLOFOSON Dieu donné : AMBOHITRINIBE Avaratra F. – 034 40 275 63

RASOLOMBAHOAKA Tolojanahary Emmanuel : ANKADIVORY Finoana – 033 75 064 64

RAVOLANAHARY Zina Fenomanana : AMBININTSOA Fitahiana –
033 07 661 24, 034 10 896 97

RAZAIARIMANANA Gabriella M. Nathalie : TSARASAOTRA Fiorenana – 033 29 117 57

RAZAKAMANANTSOA Solomandimby : ANTOBY Avaratra – 034 20 579 78

RAZAFINDRAKOTO ANDRIANAINA Léa : Aum. Hopitaly ITAOSY – 034 08 085 17

RAZAFINJATOVO Norbert : AMBANIMASO – 033 37 322 43                    

RAZAFITSIFERANA Claude : BESAIKY Fitahiana – 032 74 229 99

RAZANADRANJA Merline : MAHATEHILAZA – 032 04 536 15, 033 06 568 28

TOVONIRINA Raveloson : ANTANINANDRO Merikanjaka – 032 04 149 35, 034 25 563 11

Ireo Tale sy ny Sekoly iadidiany

CP FJKM Ambohijatovo Ambohitsimeloka  : RAFARAVOLOLONA Josiane – 0343652861 

CP FJKM Anosimanjaka  : RASOAZANAMINO Jeanne Naly – 0324570140

CP FJKM Fanorenana Ebenezera Ambohimidasy  : ANDRIANOHAVISOA  Lalaina Ravoherizo – 0331430664

CP FJKM Fisondrotana Ambohimarina  : RANAIVOJAONA Tiana  – 0325859793/ 0343898309/0337515856  :

CP FJKM Isoavimasoandro  : RAKOTONDRAVONY Léon Emile – 0330298942  ratsimbaprisca@yahoo.fr

CP FJKM Mahitsy  : RAFARASOA Lalao Delphine  : 320259721/333777857

CP FJKM Milofo  Anosipatrana  : RANDRIAMBOLOLONA Hary Joséphine – 0331438595 

CP FJKM Rakoto Benjamin  Ambohidroa  : RAZAFINDRAMIADANA Fara Fanantenana – 0349270417

CP FJKM Soamandroso Ambohidavenona  : RAHERIMALALA Lina – 0344609260

EP FJKM Ambodivona  : 

EP FJKM Ambohitrinilahy Antsampanimahazo  : RAZANAMIANDRISOA Marie Adèle  : 0320464231

EP FJKM Ambohitrinilanitra  : RAKOTONDRAMBAHY Vonjiniaina – 0332328595  :

EP FJKM Andriantany Tsarazaza  : RAJAONAH David – 0345353650  :

EP FJKM Antanantanana Betela  : RAFARASOLO  Nirina Alberthine – 0349152424

EP FJKM Antanety Ambohimanarina  : HARY MALALATIANA Balisama – 0330728977/346695747  : harybalisama@gmail.com

EP FJKM Betela Ambodimita  : RAKOTONDRAPARANY Beby Lalaina

EP FJKM Espoir pour l’avenir Ambohimanandray  : RAHARINDRATO Valisoa – 0344330751

EP FJKM Iarinarivo  : RAJAONARISONA Emile – 0338252866/340694583/336857091  :

EP FJKM Ilanivato  : RAHARIHANTA Voahanginirina Landisoa – 0331448474  :

EP FJKM Loharanontsoa Andohatapenaka  : RAFALIMANANA Thomas Joachim – 0331443587/345098514  : ensthomas@yahoo.fr

EP FJKM Mahabatry  : RANIRIHARIJAONA Willy Eléonore – 0337658499  :

EP FJKM Ramorasata Fiakarana Ambohitrimanjaka  : RABEBIHANTALALAO Voahangy Frediée – 0332064997  :

EP FJKM Tsisangaina Ambohimarina  : RASOARIMALALA Mamitiana Claudine  :   :

EP FJKM Tsitohaina Ambohijanahary Antehiroka Fahazavana  : RAHAINGOARIMALALA Lucile Emma  : 327348282  :

EP FJKM Vangaina Ampanotokana  : RAVONIARISOA Nirina Lalao  : 324741706  :

EP FJKM Vinany  : HANITRINIAINARISOANOROZANANY Soafara Sitraka – 0330222694  :

EP FJKM Ziona Fahazavana Anosibe   : RAFANOMEZANTSOA Méline – 0330821128  :

LP FJKM Ambatolampy Ambohitrimanjaka  : RAMANGASON  Andriamaronavalona Malala – 0331255129  :

LP FJKM Ambohidratrimo  : AVOTRINIAINA Valisoa Fitahiana – 0345500173  :

LP FJKM Ambohimamory   : LALANIRINAHASIMANANA Andry – 0345272797/346308967  :

LP FJKM Anosivavaka  : ANDRIAMAMPIANINA Andrianjatovo  : 324290449  :

LP FJKM Fanovozantsoa Ivato  : RAKOTOARISOA  Noro Robertine – 0331164215/343604668/324920692  : rakotoarisoanoor@gmail.com/collegefanovozantsoa@gmail.com

LP FJKM Lovanavela Ambodihady  : RATSIMBA Prisca Hanta – 0330934484  :

LP FJKM Sedera Amboniloha  : RAHARINAIVO Falimanana Jocelin – 0340426169  : faliraha@gmail.com

LP FJKM Soamiandry Marobiby  : RASOLOMANANA Andriamanampisoa  – 0346860490           

Atontan’Isa:                   

Fitandremana: 156            Mpitandrina:123

Fiangonana:172                Katekista Delege: 33

Aumônerie : 05                 Vondron’olona miara-mivavaka:02 Isan’ny Sekoly: 30

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY