Fiangonana mihavao!

FIANGONANA MIHAVAO ! MPITANTANA MIHAVAO NY FJKM

«Miorena tsara, aza miova ». Izany indray izao ny teny fanevan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ao anatin’ny efa-taona. Nanentana ireo mpanatrika ny Synoda Lehibe FJKM faha-XIX izay natao tao Sambava ao anatin’ny Synodamparitany Kristy Fihavanantsika Avaratra Atsinanana (KRIFIAA), tao amin’ny FJKM Filadelfia Sambava Centre  io teny io nandritra ny herinandro (11-18 aogositra 2021). Singanina amin’ny zava-dehibe tapaka tamin’ny Synoda Lehibe faha-XIX hiatrehana ny efa-taona ho avy ny amin’ny fiangonana mihavao mirotsaka an-tsehatra eo amin’ny fiainan’ny olona tsirairay  sy ny amin’ny tomponandraikitra eo amin’ny fiangonana mihavao  hatrany eo amin’ny asan’ny fiangonana.

Nifanojo indrindra amin’ny fahatsiarovana ny faha-53 taonan’ny FJKM ny andro farany amin’ny Synoda Lehibe FJKM hany ka nanana ny anjara toerany teo amin’ny fandaharam-potoana samihafa ny fisaorana sy ny fankalazana an’Andriamanitra noho izany tsingerin-taona izany. Tsy vitan’ny hoe Ambohipihaonan’ny mpino FJKM – ny mpitandrina sy ny mpampianatra ary ny laika avy amin’ny sampana, sampanasa, asa, toeram-panomanana mpitandrina, synodamparitany  – Sambava nandritra ny herinandro fa tanatin’izany ihany koa no nandrafetana ireo fanamby sy asa vaovao atrehina ao anatin’ny efa-taona ho avy.

MIROTSAKA AN-TSEHATRA !

Manomboka izao, tsy ho fiangonana mijanona ao anatin’ny efitrano ny  FJKM fa ho fiangonana mirotsaka an-tsehatra tsy eo amin’ny asam-piangonana ihany fa eo amin’ny asa fampandrosoana ny olona amin’ny maha-fiangonana mihavao azy. Mihavao ny FJKM ka hampiaraka ny asa fitoriana ny Filazatsara ny asa fampandrosoana ny olona. Hampiasain’ny fiangonana amin’izany ireo rafitra  sy sampana misy eo aminy. Toy ny sekoly handresena ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra, ny Sampanasa Fampandrosoana hanatsara ny toe-piainan’ny olona amin’ny alalan’ny tohana sy fanofanana, ny sampana samihafa eo anivon’ny fiangonana hanosika ny fitaizana ny maha-olom-pirenena ankoatra ny fampianarana ny Soratra Masina. Tanjona amin’ireo rehetra ireo ilay vina «Fiangonana mandresy fahantrana».  Hampiaraka ny asa fitoriana ny Filazantsara amin’ny asa fikarakarana mivantana ny fiainan’ny olona ny fiangonana mihavao ka hiditra amin’ny fihariana, ny fampamokarana ny otrikarenan’ny fiangonana ary ny famoranana asa sy orinasa mbamin’ny banky.

MANDRESY FAHALOVANA !

Tsy ny fiangonana ihany no mihavao fa ireo zanaky ny fiangonana rehetra ao anatiny, manomboka amin’ny mpitantana izany ka hatraty amin’ny kristiana tsirairay. Endrik’izany  mpitantana mihavao izany ireo mandrafitra ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe vaovao lany tamin’ity Synoda Lehibe FJKM fah-XIX ity : misasaka tsara ireo vaovao sy ireo efa teo taloha. Mitovitovy amin’izay ihany koa ny zava-misy eo amin’ireo Mpiandraikitra Foibe 100 mianadahy. Toy ny milaza izany fa efa miroso amin’ny fiangonana mihavao ny FJKM ka tsy maintsy manavao ny olona manomboka amin’ny zanany. Manolona ny fahalovana samihafa eto amin’ny firenena, tsy mitazam-potsiny ny fiangonana sy ny mpitantana azy fa mirotsaka an-tsehatra miady amin’izany araka ny Soratra Masina mitondra fihavaozana. Singanina amin’izany ny hahatonga ny olona rehetra ho vanona sy vonona amin’ny alalan’ny asa misiona sy ny fanakaikezana ny olona amin’ny fiainany andavanandro:  hampiasa ny teknolojian’ny serasera sady hitoriana ny Filazantsara no hitaizana ny olona hanao ny marina, ny rariny ary ny hitsiny hanosehana ny kolikoly, ny fitiavan-tena… Hahatrarana izany, hisy ny toromarika mety hiseho amin’ny endrika torolalana na boky hataon’ny fiangonana ho fitaovana. Fitaovana hitaizany ny zanany manana andraikitra eo amin’ny firenena mba hijoroan’izy ireny ho vavolombelon’ny fahazavan’i Kristy velona ao aminy.

Miorena tsara, aza miova. Mijery anao ry fiangonana ô ny firenena !

Raholizo

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)