Alakamisy 22 Jolay 2021

EFESIANA 4.1-6

Ny toetran’ny olom-boantso

1-Mifankatia

« Amin’ny fanetre-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin’ny … » (and2)

Ny fitiavana sy ny fifankatiavana ambara eto dia miainga amin’ny fitiavana marina an’i Jesoa Kristy sy ireo olona izay novidiany tamin’ny Rany . Izany fitiavana izany no antoka hahaizan’ny olona miaina ny fanetretena , ny fahalemem-panahy , ny faharetana , ny fandeferana . Tsy ho hain’ny olona tsy manana fitiavana marina an’i Jesoa Kristy ny hanana ireo toetra ireo amin’ny fifandraisana amin’ny mpino tahaka azy . Rehefa tsy manana ny fitiavan’iKristy ny olona dia tsy mahay miara-monina amin’ny hafa , eny fa na dia ireo mpino kristiana tahaka azy aza. Koa toetran’ny olona miaina ny fiantsoana ny fitiavana an’i Kristy izay aseho amin’ny fahaizana miara-miaina amin’ny hafa .

2-Miray saina

« mazoto mitana ny firaisana avy min’ny Fanahy amin’ny fehim-pihavanana » (and3)

Ny firaisana avy amin’ny Fanahy dia toetra foronin’ny asan’ny Fanahin’Andriamanitra vokatry ny fahatsapan’ny mpino fa miombona finoana sy fanantenana noho ny fiantsoana izy ireo . Azon’ny mpino atao ny mampitombo izany amin’ny alalan’ny fifankatiavana , ary azo atao ihany koa ny manimba izany amin’ny fitiavan-tena , fiavonavonana … Ka ny toetran’ny olom-boantso miombona ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy dia ny firaisan-tsaina avy amin’ny Fanahy Masina . Mitombo hatrany izany arakaraky ny fahatsapan’ny tsirairay fa mpiray fanantenana handova ny fiainana mandrakizay izy ireo . Koa miraisa saina .

Fanontaniana :

Inona no antony mahatonga fisaraha-tsaina eo amin’ny samy kristiana ao am-piangonana?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Oktobra: HAVAOZY NY FANOMPOAN'NY FIANGONANA

| | 02. Ala .XVI man Trinite
Isa 29.13-24/ Mar 7.1-13 /2 Kor 5.11-21

| | 09. Ala.XVII man Trinite-Radio Protestanta
Deo 13.7-12 / Lio 14.12-14 / 2 Kor 4.1-6

| | 16. Ala.XVIII man Trinite-MAMRE
Mal 3.13-24 /Lio 2. 36-38 /Rom 7.5-13

FJKM Fahazavana

FJKM Ifaliarivo Ambanidia

18/09/22