Alakamisy 13 Mey 2021

ASAN’NY APOSTOLY 1.6-11

Ny fanomezana ny Fanahy Masina

Isan’ny zava-dehibe nolazain’i Jesoa tamin’ny mpianany taorian’ny fitsanganany tamin’ny maty ny fampanantenana ny handatsahan’Andriamanitra ny Fanahy masina . Izany dia :

1-Hery ho fampiorenana ny finoana an’i Jesoa

Efa nampiomana ny mpianatra i Jesoa fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hialany tsy ho eto amin’izao tontolo izao intsony . Tsy mora ho an’ireo izany satria etsy andaniny ny alahelo noho ny fisarahana ara-nofo ; etsy ankilany ny fanenjehana sy ny fankahalan’izao tontolo izao ary ny fampahoriana avy amin’i satana .Na izany aza dia tsy hamela azy ireo hiady irery Izy, ka nampanantena azy ireo ny hanomezana ny Fanahy Masina (Jao 16.16-33) . « Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo » (and 8) . Ny Fanahy Masina no hery mamafa alahelo , hery enti-miatrika ny fanenjehana sy ny fankahalana ataon’ny fahavalon’ny Filazantsara, hery enti-mandresy ny fahafatesana , hery mampiorina ny finoana an’i Jesoa .

2-Hery enti-mitory ny Filazantsara

Ny zavatra nahamaika ny mpianatra dia ny hahafantatra ny fotoana hahatanterahan’ny fanjakan’Andriamanitra ka nanontaniany an’i Jesoa (and 6) . Hafa noho izany ny navalin’iJesoa : « …ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » . Matoa isika mbola navelan’ny Tompo ho eto amin’izao tontolo izao dia misy iraka tiany hotanterahantsika mialohan’ny hiverenany indray, dia ny hijoro ho vavolombelony . Efa nambarany rahateo fa tsy maintsy hotoriana amin’ny firenena rehetra ny Filazantsara vao ho tonga ny farany (Mar 13.10) . Ny herin’ny Fanahy Masina no ahafahana miatrika izany asa lehibe sy midadasika izany .

Fanontaniana :

Efa mba nandeha Tafika Masina ve ianao ? Ifampizarao

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Jona: ANORENANA NY MAHA-KRISTIANA NY FINOANA

| | 20. Ala.III . man Trinite-Sampana Vokovoko Manga
Oha 23.26-35/ Mat 23.1-12/ 1 Pet 4.1-6

| | 27. Ala.IV man.Trinite
2 Mpanj 22.11-20/ Mat 16.13-19 / 1Kor1.4-9

Jolay: MIORENA AMIN'NY ANTSON'NY TOMPO

| | 04. Ala.V man Trinite
Gen 12.1-9/ Lio 5.27-32/ 2Tes 2.13-17

| | 11. Ala.VI man .Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Eks 3.7-14/ Jao 10.1-10/ Asa 7.30-38

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY