Zoma 30 Aprily 2021

Matio 5. 13-16

Ambaran’i Jesoa Kristy Tompo amin’izao toriteniny izao fa ny mpino navotan’i Kristy dia :

1 – Fanasin’ny tany

Tahaka ny fanasina izay ampiasaina hanomezana tsiro dia toy izany koa ny mpino izay navotan’i Kristy : ho modely eto amin’izao tontolo izao amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra. Ny toetra tsara ananan’ny mpino dia hahatsara ny tany ka hahatonga azy ho toerana mahatamana. Raha manary ny toetrany amin’ny maha -fanasina azy ny fanasina dia lasa matsatso, ka tsy misy ilana azy intsony (and. 13). Ho toy izany koa isika raha tsy miorina ao amin’ny Tompo. Ariana any ivelany , tsy misy lanjany eo amin’ny sehatra anirahana azy intsony. Aoka isika hiaina amin’ny maha- fanasina mba ho fianaran’ny hafa hahatonga azy ho mpino ao amin’i Jesoa Kristy.

2 – Fahazavana

Ny mpino miorina amin’ny fanavotan’i Kristy koa dia ho fahazavana ho an’ny hafa, hitondra fahazavana any amin’ny Jentilisa (Isa. 42:6). Jesoa koa dia milaza, fa Izy no fahazavan’izao tontolo izao (Jao. 9:5). Ny fahazavana izay entin’ny mpino dia tsy avy aminy fa taratr’ilay tena fahazavana dia Jesoa Tompo. Hamiratra tokoa ny fahazavana satria navotan’i Kristy ny mpino, ary mitoetra ao Aminy sady mifandray tsy tapaka amin’Ilay Mpanavotra. Manazava sy manoro làlana ao amin’ny maizina ny Fahazavana. Koa aoka isika izay miorina noho ny fanavotan’i Kristy ho tena fahazavana ary tsy manam-pahataperana izany. Mitsangàna àry fa tonga ny fahazavanao. Meteza ho zanaky ny mazava.

Fanontaniana :

Tsapanao ve fa fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao ny Fiangonana?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 16. Ala.VI man Paska
Neh 9.20-25/ Mat 12.14-21/ 1 Kor 12.12-13

| | 23. PENTEKOSTA- Alahady FFPM
Eze 36.22-30 /Jao 16.12-15 / 1Kor 2.1-5

| | 30. Ala. Trinite
Eks 31.1-5 / Lio 10.17-24 / 1 Jao 3.18-20

FJKM Fahazavana

Alahady 09 Mey 2021

FJKM AMBOHIMALAZA FIRAISANA