Alatsinainy 22 Febroary 2021

1 PETERA 1.17-25

Ny olona miantso an’Andriamanitra Ray

1-Miaina ny fahamasinana

« …dia mitondrà, tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo ety » (and17)

Andriamanitra dia tsy mizaha tavan’olona kanefa mankahala fahotana , ka izay rehetra miantso an’ Andriamanitra ho Ray dia manantena fahasoavana avy Aminy , izay tsy manafoana ny fahatahorana Azy . Satria masina Andriamanitra dia mila miaina amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ny zanany ka manana fitondrantena mendrika . Noho izany , izay rehetra miantso an’Andriamanitra ho Rainy dia tsy maintsy miala amin’ny ratsy ka miaina ny toetra mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra . Ho anao mpino kristiana kristiana ,zanaka natsangan’Andriamanitra ,tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy , mialà amin’ny ratsy .

2-Manana finoana sy fanantenana

« …mba hiorenan’ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin’ Andriamanitra » (and21)

Efa novidina tamin’ny Rà soan’i Jesoa Kristy ny mpino kristiana , mba hahazoany miorina amin’ny finoana fa i Jesoa Kristy irery ihany no Mpamonjy , ary hanana fanantenana amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ka handova ny fiainana mandrakizay . Ka izay manana finoana an’i Jesoa Kristy Mpamonjy amin’izao ankehitriny izao no manana fanantenana handova ny fiainana mandrakizay amin’ny fiverenan’ i Jesoa Kristy Tompo indray . Koa raha Andriamanitra no antsoinao hoe : Ray , aoreno ao amin’ Jesoa Kristy Mpamonjy ny finoana mba hanananao fanantenana handova ny fiainana mandrakizay .

Fanontaniana :

Isan’ireo handova fiainana mandrakizay ve ianao ? Nhoana?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA