Alatsinainy 15 Janoary 2021

SALAMO 119.161-168

Ny olona mifaly amin’ny fatokiana ny Tenin’Andriamanitra

1-Mazoto amin’ny fiderana Azy

« Impito isan’andro no iderako Anao, noho ny fitsipikao marina » (and 164)

Teo amin’ny Jiosy dia voafaritra ho intelo isan’andro (Sal.55.17) ny fivavahana amin’Andriamanitra. Fa ny mpanao Salamo kosa nanao mihoatra noho izay voafaritra tokony hivavahana sy hiderana an’ Andriamanitra vokatry ny fahatokiany Azy, ary voalaza fa « impito isan’andro » no nanaovanay izany. Araka izany, ny olona feno fahatokiana an’Andriamanitra dia mazoto manome voninahitra Azy, ary manatanteraka izany amin’ny fotoana rehetra, izany hoe midera an’Andriamanitra ny fiainanay fony izy tety an-tany. Fianarana ho antsika izany.

2-Miandry amin’ny fankatoavana ny teniny

« Miandry ny famonjenao aho, Jehovah o, ka mankato ny didinao » (and.166). Tao anatin’ny fanenjehan’ny fahavalo ny mpanao Salamo teto. Tsy niala tamin’ny fahatokiana ny didin’ Andriamanitra izy fa vao mainka aza nanamafy ny fahatokiana an’Andriamanitra. Niandry ny famonjen’Andriamanitra tao anatin’ny fankatoavana ny didin’ Andriamanitra izy. Miandry ny famonjena avy amin’Andriamanitra ao anatin’ny fankatoavana ny didiny, na dia miaina ao anatin’ny olana aza. Fianarana omen’i Jesoa Kristy antsika rahateo izany, na dia nandalo ny lalan’ny hazo fijaliana aza Izy, dia nankato ny didin’Andriamanitra hatrany.

Fanontaniana :

Inona no hataonao hiatrehana ny olana amin’ny ho avy?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA