Alahady 14 Febroary 2021

JAONA 6.60-71

Ny olona mahay mihaino ny Tenin’ i Jesoa Kristy

1-Misafidy ny hiaraka Aminy hatrany

Sarotra tamin’ny olona ny nihaino ny fampianarana nataon’i Jesoa mahakasika ny « mofonaina« . Toa kivy ny olona sasany ka nimonomonona fa sarotra tanterahina eo amin’ny fiainana izany fampianarana izany . Maro noho izany ireo olona efa nanara-dia Azy no nihemotra sy tsy nanaraka Azy intsony . Ireo mpianatra 12 lahy izay efa nofidiany manokana kosa , rehefa nanontaniany dia nanambara mazava fa ny miaraka amin’i Jesoa no mety amin’izy ireo : »Tompo ô , hankany amin’iza moa izahay ? Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay« . Tsarovy fa ao amin’i Jesoa no misy ny tena fiainana ho antsika . Mahaiza mihaino ny feony ka hamafiso ny safidinao hiaraka Aminy mandrakizay .

2- Manamafy ny finoany

Tsy nijanona tamin’ny fanapahankevitra hiaraka amin’i Jesoa ihany ny valin-teny nataon’i Petera fa indro izy naneho ny finoany , ny fahalalana ny maha-Izy Azy an’i Jesoa : « Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no Ilay Masin’ Andriamanitra » . Fanekempinoana miavaka izany , fanekena fa i Jesoa no Ilay nirahin’Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao . Miorina amin’ny finoana marina ny olona mahay mihaino sy mandray ny Tenin’Andriamanitra. Raha tianao ny hitombo sy hiorina amin’ny finoana , hahafahanao manao ny asa fanompoana niantsoan’i Jesoa Kristy anao amin’ny maha- fiangonana ianao dia mazotoa mihaino ny Teniny sy ny fampianarany .

Fanontaniana:

Nahoana no tsy miorina tsara amin’ny finoana ny olona?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA