Sabotsy 09 Janoary 2021

MPITSARA 6.19-24

Maneho ny maha- Andriamanitra Azy ny Tompo

1-Amin’ny alalan’ny famantarana

Mafy ny fahoriana nentin’ Israely tamin’izany noho ny hetraketraka sy ny fampijaliana nataon’ny Midiana taminy , ka nitaraina tamin’i Jehovah izy . Teo anatrehan’izany dia namaly ny fitarainany i Jehovah ka niantso an’i Gideona mba hanafaka azy amin’ny tànan’ny Midiana . Tsy nandà ny fiantsoana , saingy natahotra mafy satria nahatsapa ny hakelezan’ny hery ananany izy , ka dia nangataka famantarana mba hananany toky fa momba azy tokoa i Jehovah. Nasehon’ny Tompo taminy fa tena momba azy tokoa Izy . Nanaiky ny hanome famantarana ho azy i Jehovah . Azontsika atao amin’ny Anaran’i Jesoa ny mangataka famantarana mba hanamafy ny finoantsika Azy ka hahafahana manatanteraka ny iraka ampanaoviny antsika .

2-Amin’ny fanomezan-toky

Narahin’i Gideona antsakany sy andavany izay rehetra nampanaovin’ilay anjely azy , ka tamin’izany no nahitany fa tena irak’Andriamanitra tokoa no manoloana azy . Natahotra mafy indray izy satria nahatsapa ny fanatrehan’ Andriamanitra . Nanome toky azy kosa ny Tompo ka nanao taminy hoe: « Fiadanana anie ho anao , aza matahotra , tsy ho faty ianao tsy akory » (and 23) . Tsapany tamin’izany fa Ilay Andriamanitra izay niantso azy dia momba sy mampahery azy. Nahitany fiadanana ny fanatrehana an’ilay anjelin’i Jehovah . Masina ny Tompo ka mitaky fahamasinana ny fanatrehana azy , nefa koa ao amin’ny fanatrehan’Andriamanitra antsika no ahitantsika ny tena fiadanana . Ny fanatrehany antsika no tonga hery sady tsy hananana fanahiana intsony amin’ny asa izay anirahana . Tsarovy fa manatrika antsika Izy amin’ny fotoana rehetra .

Fanontaniana :

Tsapan’ny fiangonana tokoa ve ny fanatrehan’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Janoary: MANEHO NY MAHA -ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

| | 24. Ala III man . Epifania-FFKM
Eks 33.12-23 / Mat 3.13-17 / Asa 17. 22-34

| | 31. Ala. IV man. Epifania- Marary hoditra
2 Mpanj 5.15-27 / Mar 1.40-45 / 2 Pet 1.1-11

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY