Zoma 16 Oktobra 2020

1SAMOELA 17.42-51

Ny teny namalian’i Davida an’i Goliata eo amin’ny and 45 no nampianatra antsika ho sahy sy hijoro hiatrika ny ady eo anoloantsika fa tsy hanao tari-dositra . Ampianarina àry isika hoe :

Atreho amin’ny finoana ny adinao

1- Fa aza mihemotra

« Fa izaho kosa manoloana anao… » hoy i Davida eo anatrehan’i Goliata izay mihaika azy . Aseho antsika eto ny fahasahiana sy ny hafanampo ananan’i Davida , tsy nihemotra izy na dia hita aza fa manam-pitaovam-piadiana àry fomba tamin’izany sady manana toe-batana matanjaka ny fahavalo eo anoloany fa niroso izy . Tsy vahaolana ny fandosirana ny fahavalo na ny olana eo anoloana fa ny miatrika kosa satria izay sahy miatrika no afaka hanantena fa handresy .

2-Aza miantehitra amin’ny herinao

« Manatona anao amin’ny Anaran’i Jehovah Tompon’ny maro… », hoy i Davida . Ambarany eto fa tsy izy amin’ny maha-Davida kely azy eto no manatona hiady , tsy fitaovam-piadiana ihany koa no arangarangany fa Andriamanitra mihitsy no soloiny tena . Ianao koa , miantehera amin’ Andriamanitra fa aza mihevi-tena ho mahavita tahaka an’i Goliata . Resy ianao raha miantehatra amin’ny fitaovana . Tsy mahay na inona na inona ianao raha misaraka Amiko , hoy i Jesoa, ka miraisa Aminy hatrany .

3-Fa manana Andriamanitra mahery ianao

Ny dikan’ny hoe : « Jehovah Tompon’ny maro… » dia he : Jehovah Andriamanitry ny tafika , izany hoe : tena Andriamanitra Tompon’ny hery mihitsy . Koa tsy mampanahy ny miankina Aminy amin’ny ady tsy maintsy atrehana , ary fantantsika ny tohin’ny tantaran’i Davida fa nampandresen’Andriamanitra izy . Koa aza kanosa fa matokia Azy (Isa 9.5) , hampandresy anao Izy . Ny fahafatesana aza noreseny .

Fanontaniana :

Inona no mampatahotra anao tsy hiatrika amim-pahasahiana ny adinao amin’ny fotoana sasany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 01. AlaXXI man Trinite
Gen 32.4-13 /Mat 9.27-31 / Asa 16.6-10

| | 08. Ala. XXI man Trinite-Fitantanana ny Fananana (FIFA)
Sal 130.1-8/ Lio 12.35-40/ Tit 2.11-15

FJKM Fahazavana

JOBILY FITOKANANA NY TRANO FIANGONANA