Sabotsy 10 Oktobra 2020

1 TANTARA 14.8-17

Ny mpino miatrika ady

1-Manontany an’ Andriamanitra

« Ary Davida nanontany an’ Andriamanitra …Dia hoy i Jehovah , miakara fa hatolotro eo an-tànanao izy » (and10) .

Vao voahosotra ho mpanjakan’Israely rehetra i Davida dia tonga hiady taminy tao Refaita ny Filistina . Nanontany an’ Andriamanitra i Davida na hiaraka aminy Izy na tsia . Rehefa nambaran’ Andriamanitra taminy fa hampandresy azy Izy , dia niroso tamin’ny ady i Davida ka dia nandresy . Nanankina ny adiny tamin’Andriamanitra i Davida fa tsy niankina tamin’ny heriny sy ny fahaizany miady . Araka izany , ny olom-boahosotr’ Andriamanitra miatrika ady dia tsy maintsy manankina ny adiny amin’Andriamanitra mba hanehoan’Andriamanitra ny heriny , hahazoana fandresena ao anatin’ izany . Ny modely amin’izany dia i Jesoa Kristy .

2-Manaiky hotarihan’ Andriamanitra

« aza mandeha…miaingà amin’izay hiady , fa amin’izay no efa miainga mialoha anao Andriamanitra » (and14,15)

Taty aoriana , tonga tao Refaita indray ny Filistina hanafika an’iDavida . Rehefa avy nanontany an’Andriamanitra indray i Davida , dia nanome torohevitra azy Andriamanitra , ary nanaraka izany izy . Vokany : resy tosika ny miaramilan’ny Filistina . Rehefa miatrika ady dia araho ny torohevitra sy ny toromarika omen’Andriamanitra anao amin’ny alalan’ny teniny sy ny bitsiky ny Fanahy Masina , fa aza mandeha araka ny sitraponao mba hahitanao ny fahombiazana eo amin’ny ady atrehanao miaraka amin’Andriamanitra , ary izany no nahatonga an’i Jesoa Kristy nandresy hatramin’ny herin’ny fahafatesana aza satria nanaiky ny sitrapon’ Andriamanitra .

Fanontaniana :

Raha sendra olana sy zava-manahirana hianao, ahoana ny fomba fiatrehanao izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 01. AlaXXI man Trinite
Gen 32.4-13 /Mat 9.27-31 / Asa 16.6-10

| | 08. Ala. XXI man Trinite-Fitantanana ny Fananana (FIFA)
Sal 130.1-8/ Lio 12.35-40/ Tit 2.11-15

FJKM Fahazavana

JOBILY FITOKANANA NY TRANO FIANGONANA