Alatsinainy 21 Septamb 2020

DEOTERONOMIA 10.12-22

Matahora an’Andriamanitra ka :

1-Halalino  ny fifandraisana Aminy

Maromaro ireo toromarika ambara eto ho fanatsarana ny fifandraisana amin’ny Tompo : mandeha amin’ny làlany  rehetra , tia Azy , manompo Azy amin’ny fo rehetra , mitandrina ny didiny . Araka izany dia tsy afaka handeha ho azy amin’izao fotsiny ny fahatahorana an’Andriamanitra , fa arahana asa. Azo ambara fa tsy matahotra ny Tompo ny olona iray rehefa ny mifanohitra amin’ireo no tsinjo eo aminy . Tsy tena tia Azy amin’ny fo sy fanahy , zara fa manompo Azy. Ho anao àry , hevero ny làlanao , diniho  ka matahora an’Andriamanitra .

2-Mianara Aminy

Ilay toetran’Andriamanitra izay tsy mizaha tavan’olona , manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra tena sady tia vahiny  ka manome azy hanina sy fitafiana , dia sitrany ho toetrantsika ihany koa  . Amin’izao fotoana izao dia vitsy ireo ankohonana izay marisarisa amin’ny fandraisam-bahiny . Indrisy fa na eo amin’ny sehatry ny fanompoana sy ny fivoriana samihafa dia zary ifanilihana ny mandray fivoriana . Fantaro  fa tsy mba toy ireo mpitari-bato vilambato ny Tompo ka hafa no tondroin’ny tànany ary hafa no tondroin’ny vavany . Manamafy izany amintsika i Jesoa . Hoy Izy hoe : “Ento ny ziogako ka mianara Amiko…”(Mat 11.29)

Fanontaniana :

Inona avy ireo toetra mampiavaka ny olona matahotra an’Andriamanitra fantatrao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 01. AlaXXI man Trinite
Gen 32.4-13 /Mat 9.27-31 / Asa 16.6-10

| | 08. Ala. XXI man Trinite-Fitantanana ny Fananana (FIFA)
Sal 130.1-8/ Lio 12.35-40/ Tit 2.11-15

FJKM Fahazavana

JOBILY FITOKANANA NY TRANO FIANGONANA