Alahady 05 Jolay 2020.

ISAIA 51.9-11

Jehovah ihany no mpanafaka

1-Azo antoka ny heriny (and9)

« Mifohaza , mifohaza ry sandrin’i Jehovah , mitafia hery... » ireo andianteny ireo dia milaza ny herin’i Jehovah , hery tsy hay tohaina , hery tsy miova ary hery azo ianteherana. Koa izany indrindra no mahatonga ny vahoakan’ Andriamanitra miantoraka aminy sy miandrandra ny heriny hanafaka azy ireo .

2-Mahagaga ny efa vitany (and10)

« Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina ... ». Tsy zavatra vao andramana akory ny herin’i Jehovah fa efa nasehony teo amin’ny tantara , ary efa niharihary tamin’ny fitondrany ny fiainan ‘ireto vahoakany ireto hatramin’ny fahiny .Tsy miantoraka amin-kazo tsy fantatra akory araka izany ny olony .Tsy diso làlana ianao raha mitoky amin’ny herin’i Jehovah.

3-Mahavotra ny vahoakany Izy (and 11b)

« Eny , ny navotan’iJehovah hiverina ka hankany Ziona amin’ny fihobiana... ». Noho ireo antony roa voalaza teo ambony dia mahazo toky ary feno fanantenana ireto vahoaka babo ireto fa mahavotra azy ireo i Jehovah ary hitondra azy ireo hiverinz any amin’ny taniny , dia ilay tany efa nianianan’iJehovah tamin’ny razany fa omeny ho lovany . Ny toloko sy alahelon’ny olona lavitra an’i Jerosalema dia fantany fa hain’ Andriamanitra aravona ka hody fifaliana sy fihobiana satria Andriamanitra mahery Jehovah . Azo antoka ny heriny , mahagaga ny efa vitany ary tsy miova Izy . Ary moa va tsy fanavotana tahaka izany no nataon’i Jesoa hanafaka antsika amin’ny fahotana ?

Fanontaniana:

Efa nodinihanao ve ny asa mahagaga nataon’ny Tompo teo amin’ny tantaranao ? mitondra inona ho anao izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Janoary: MANEHO NY MAHA -ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

| | 24. Ala III man . Epifania-FFKM
Eks 33.12-23 / Mat 3.13-17 / Asa 17. 22-34

| | 31. Ala. IV man. Epifania- Marary hoditra
2 Mpanj 5.15-27 / Mar 1.40-45 / 2 Pet 1.1-11

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 07. Ala.V man Epifania
Gen 15.1-6/ Lio 5.1-11/ Rom 4.13-25

| | 14. Ala.VIman. Epifania -Alahadin'ny Baiboly
2 Tant 34.29-33/ Jao 6.60-71/ Heb6.13-20

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY