Sabotsy 04 Jolay 2020.

JAONA 1.5-10

Afaho ao anatin’ny aizina ny olona ka :

1-Meteza hanambara ny mazava (and7)

« Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava mba hinoan’ny olona rehetra noho ny teniny « . Jaona mpanao batisa no tondroin’ny Filazantsara eto, ary i Jesoa kosa no ambara ho « mazava« .Neken’i Jaona am-panetrentena ny hialoha làlana an’i Jesoa , hanomana ny olona handray Azy izay Teny tonga nofo hanafaka ny olona amin’ny fahotana.

2-Aza misandoka ho ilay Mazava (and 8,9)

« Tsy izy anefa no ilay Mazava... » , ny hanambara mialoha ny amin’i Jesoa ary dia notanterahiny araka izany iraka azony izany ny anjara fanompoany sady vitany tsara tokoa, tsy nanao ny tenany ho zavatra izy na nizahozaho : raha tomorina ny Filazantsara dia i Jaona no milaza hoe: « tsy mendrika na dia ny hamaha ny fehin-kapany aza ». izany hoe: na dia nomena anjara i Jaona , tsy nitady naka ny toeran’i Jesoa .Rehefa mitory ianao dia Jesoa toriana , fa aza ianao no mitady haka ny toerany , ny fahefany sy ny voninahiny .

3-Aza kivy raha mandà ny Mazava ny olona (and10)

« …nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy« … » . Izany no ilazan’ny Filazantsara ny toetran’izao tontolo izao eo anatrehan’i Jesoa , nefa na dia izany aza dia hitantsika fa notohizan’i Jaona ihany ny iraka nampanaovina azy na dia teo aza ny olona nibebaka ka nanontany izay tokony hataony , dia tao koa ny olona tsy niraika sy tsy niraharaha akory izay teny notorin’i Jaona .Nisy koa ireo tsy nahazaka ny toriteniny ka tonga hatramin’ny famonoana azy (Mat 14.8-10) . Fampaherezana antsika mitory an’i Jesoa izany na dia misy aza ny mandà , aza kivy fa torio hatrany i Jesoa Zanak’Andriamanitra , Mpamonjy sy mpanafaka.

Fanontaniana:

Hatraiza ny fahavitanao ny anjara fanompoanao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Toriteny

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Toriteny/Filohan'ny FJKM
Video

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Aogositra: Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino

| | 09. Ala IX man Trinite-KFTM (Maritiora)
2 Tant 24.17-22 / Lio 11.47-51 / Heb 11.32-40

| | 16. Ala X man.Trinite-Aumônerie Nationale
Neh 3.33-38 / Jao 10.11-18 / Apo 6.9-11

| | 23. Ala XI man.Trinite
1 Mpanj 19.1-10 / Lio 9.18-22 / 2 Tim 4.9-18

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIFOTSY