Sabotsy 23 Mey 2020.

SALAMO 47.1-9

Ilay Andriamanitra Tompon’ny hery rehetra

Tarihina hidera an’ Andriamanitra ny olona noho ny asa lehibe efa notanterahiny izay hita sy tsapan’ny olona.

1-Andriamanitra mpandresy

Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra Andriamanitra . Anjaran’ny olona mahatsapa izany, ny manaja , ny manome voninahitra Azy . Ny fahalehibiazan’Andriamanitra dia niseho indrindra tamin’ny fandreseny ireo firenena izay fahavalon’ny vahoaka voafidiny , sy ny fanomezany ny tany Kanana ho lovan’izy ireo . Nasehon’Andriamanitra tao amin’i Jesoa Kristy ihany koa izany maha- mpandresy Azy izany , satria i Jesoa Kristy no nandresy ny herin’i satana ka manome izay mino Azy ny fiainana mandrakizay .Raiso ho fandresena ho anao ny fandresen’i Jesoa Kristy ny fahafatesana .

2-Andriamanitra Mpanjaka

Taomina hankalaza an’Andriamanitra Mpanjaka ny olona rehetra. Ilay Mpanjaka niakatra tamin’ny fihobiana , niakatra amim-boninahitra ho eo amin’ny fanjakany hanapaka izao tontolo izao amin’ny heriny manontolo. Anjaran’ny mino Azy ny mandray Azy amin’ny voninahitra ka hanaiky ny fahefany , hanaiky ho tena olona hitoetra eo ambany fanapahany , hanaraka ny sitrapony .Tsarovy fa manerana izao tontolo izao ny fanjakan’ Andriamanitra . manapaka ny olona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina Izy .Raha manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina isika ka miaina sy mankato ny teniny izay nomena sy nampianarina antsika dia tena vahoakany tokoa.

Fanontaniana:

Mitondra inona ho amin’ny fiainanao ny fahafantaranao fa Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 29. AdventoI
Sal 121.1-8 / Lio 21.25-28 / Rom 8.18-25

Desambra: MANAIKY AN' I JESOA MESIA NY MINO

| | 06. Advento II
Gen 49.8-10 / Mat 1.1-17 / 1Kor 12.1-3

| | 13. Advento III-Sampana Sekoly Alahady
Eze 3.1-3 / Mat 11.25-30 / 2 Tim 3.14-17

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY