Zoma 22 Mey 2020.

2 TANTARA 15.1-7

Ny olona nomen’Andriamanitra ny Fanahiny

1-Maneho ny maha- Izy Azy an’ Andriamanitra

Notarihan’ny Fanahin’Andrimanitra i Azaria ka tsy nisalasala izy nanambara tamin’i Asa mpanjakan’i Joda ny toetran’ny fon’ny olona sy izay maha- izy Azy an’ Andriamanitra manoloana izany . Nambarany fa miankina amin’ny fihetsika na izay toetry ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra ny hetsika ataony .Rehefa manara-dia an’Andriamanitra ny olona ka manaiky hitady Azy , dia momba sy manohana azy hatrany Andriamanitra. Koa na dia misy aza ny toe-javatra samihafa miseho eo amin’ny fiainana dia tsy mamela ny olona ho irery Izy.

2-Mampahery ny mpiara-monina aminy

Isan’ireo mpanjaka niavaka i Asa nitaona ny olona mba hiverina sy hanompo an’Andriamanitra , ary koa nitarika ny olona handrava ny sampy.Manoloana izany dia nitsangana nampahery an’i Asa sy ny vahoakan’i Joda i Azaria, ilay nomen’Andriamanitra ny Fanahiny . Nambarany fa tamin’ny fotoana tsy nifandraisan’ny olona tamin’Andriamanitra no nisy ny tsy fiadanana ka niainan’ny olona tamin’ny fahoriana .Ny finiavan’ny olona hiverina amin’Andriamanitra kosa dia handraisana valimpitia avy Aminy , dia fiadanana sy fiainam-pitahiana .Ry Fiangonana Ă´ ! ampaherezo ny mpiara-monina aminao mba hitoetra mandrakariva ao amin’ Andriamanitra.

Fanontaniana:

Lazao izay andraikitra efa noraisinao teo amin’ny fiaraha-monina misy anao amin’ny maha- fiangonana nomen’Andriamanitra ny Fanahy Masina anao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 29. AdventoI
Sal 121.1-8 / Lio 21.25-28 / Rom 8.18-25

Desambra: MANAIKY AN' I JESOA MESIA NY MINO

| | 06. Advento II
Gen 49.8-10 / Mat 1.1-17 / 1Kor 12.1-3

| | 13. Advento III-Sampana Sekoly Alahady
Eze 3.1-3 / Mat 11.25-30 / 2 Tim 3.14-17

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY