Zoma 15 Mey 2020.

ROMANA 15.14-21

Ny andraikitry ny mpisorona

1-Manao fanompoampivavahana

« ...mba ho mpanompon’i Kristy Jesoa ho an’ny Jentilisa aho ka manao fanompoampivavahana amin’ny itoriako ny Filazantsaran’ Andriamanitra » (and16a). Notendren’Andriamanitra hitory ny Filazantsara amin’ny Jentilisa i Paoly .Ny fanaovana fanompoampivavahana itoriana ny Filazantsara , hoy izy, dia anisan’ny asa amin’ny maha-mpisorona , ary nanao izany izy.Rehefa raisina ara-panahy toy izany izao teny izao dia hita fa tena mpisorona ny mpitondra fivavahana kristiana. Marina fa samy mpisorona avokoa ny mino rehetra, kanefa izao fampianaran’nyApostoly izao dia manome lanja bebe kokoa ny andraikiny aminn’y maha-mpisorona azy ireny ,dia ireo izay mitaiza sy mampianatra ary mitaona ny olona hanolotena ho an’i Kristy .

2-Manao fanatitra

« …mba horaisina amin’ny fankasitrahana ny fanatitra , dia ny Jentilisa rehefa nohamafisin’ny Fanahy Masina « .Tahaka ny mpisorona rehetra izay manao ny fanatitra ho an’ Andriamanitra ny Apostoly Paoly .Izy no mpisorona ary ny fanatitra dia ny Jentilisa, ary ny mpanamasina ny fanatitra dia ny Fanahy Masina .Ambarany fa tsy mba zavatra ara-nofo no nateriny fa ny « tena » izay nohamasinina.Tsy inona izany fa ny toe-panahin’ireo Jentilisa niova fo, rehefa nandre ny Filazantsara izay notoriny.Izany dia mampahatsiahy antsika ny teny hoe: »…mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona , masina , sitrak’ Andriamanitra , dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany  » (Rom 12.1).Ny fanolorantena eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra.

Fanontaniana:

Inona no toe-panahy tokony hananana mialohan’ ny hanaovana fanatitra?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 29. AdventoI
Sal 121.1-8 / Lio 21.25-28 / Rom 8.18-25

Desambra: MANAIKY AN' I JESOA MESIA NY MINO

| | 06. Advento II
Gen 49.8-10 / Mat 1.1-17 / 1Kor 12.1-3

| | 13. Advento III-Sampana Sekoly Alahady
Eze 3.1-3 / Mat 11.25-30 / 2 Tim 3.14-17

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY