SP 01/DIARY 2020

SYNODAM-PARITANY AFOVOANY ANDREFANA

IREO BIRAON’NY SP

 • FPS : RANDRIANARISAINA Arilaza, Mpitandrina. 033 71 946 04
 • FMP : RAVALINDRAIBE Andriantoky Rosa, Mpitandrina. 034 15 407 15
 • FML : RAKOTONDRAZAKA Volantanely.

034 11 232 92 ; tarakoto1@yahoo.fr

 • MSF : ANDRIAMAMPIANINA ZoNantenaina, Mpitandrina.

034 36 845 64 ; 033 14 840 61 ; zo_mampianina11@yahoo.fr

 • MSV : RAKOTOSON Tovo

033 11 170 16 ; 034 01 040 57 ; tovofaneva@live.fr

 • MV : RASOLONJATOVO Desiré Ange,Diak.033 03 685 53 
 • MS : VOLOLONKERIMALALA Omega, Mpitandrina. FJKM Amboniriana. 034 12 149 85

MF : RAJAONARIVONY Samuel, Mpit.

M.B :

 • RAHARIMAMPIONONA VeroFanantenana, Mpitandrina, FJKM Ambatomitsangana
 • MAMINIRINA Fanomezantsoa, Mpitandrina, FJKM Marianina
 • ANDRIAMANORO Jean Barson, FJKM Ambohitrimerina
 • RAKOTOMANANTSOA Martial, FJKM Ankonabe

Filohan’ny FIFAMPI : RANOMENJANABOLAHARISOA Raymond, Mpit.

IREO BIRAON’NY SAMPANA SP

 • SA : RAZAKANIRINA Fanomezantsoa, Mpitandrina FJKM Ambohitrantenaina
 • SAMPATI : ANDRIAMAMPIANINA ZoNantenaina, Mpitandrina FJKM AndratrehanaMihavao
 • SLK : RAMAHAFALY Tiana, FJKM MiandampahoninaFahazavana
 • STK : RASOLONJATOVO Benjamina, Mpitandrina FJKM AnkonabeKristyFehizoro
 • SVM : ANDRIAMAHERY Miandrisoa, Mpitandrina FJKM Mahatsinjo
 • VPL : RAZAFIMAHANDRY Edgard, FJKM AndratrehanaMihavao
 • DOR : RASOARINANDRIANA Florine, Diak. FJKM ManjakaAvaradrano.
 • SAFIF : TOUSSAINT Robert, Mpitandrina FJKM MahaboAntongonaFanantenana.

IREO MPITANDRINA SY NY FITANDREMANA ENTINY

Faritraandrefanaatsimo

RANDRIAMBOLA Hefanirina Augustin AmbatolampyFahasoavana 034 01 446 01
RATIANAMAMINIAINA Florence Androvakely 034 15 407 01
RASOLONJATOVO Benjamina Ankonabe 033 07 449 35

Faritraandrefanaavaratra

RAHERIMAMPIONONA TafitasoaBerthine Morarano Fibebahana Maritampona 034 29327 66 033 05 707 91
ANDRIANTSARAFARA Mamy Heninkaja Antanety Andrefana 034 60 566 01
RANDRIANANTENAINA Pascal Antalevana 034 10 694 47

Faritraatsimo

RAMANAMPAMONJY Herizo AmboarasoaEzakaFiderana 033 09 522 23
FANAMBINANTSOA NatolojanaharyTojonirina Antsahasoatohatrynyparadisa 034 92 459 93
RAHARIMAMPIONONA VeroAinaFanantenana Ambatomitsangana 033 12 358 54
RAMAHERISON LovasoaManitra Ambohibe 033 19 820 66
RANAIVOELINASOLO Lydie Margiant AmbohipiaroFihavaozana 034 35 580 05
RASOAVOLOLONA Julianna AmbohitramboKristyFehizoro  
RAZAKANIRINA Fanomezantsoa AmbohitrantenainaMaritiora 033 03 461 20
RIVOARINIVO Hobiniaina AmbohibelomaFitiavana 033 87 239 11 034 99 789 93
VOLOLONKERIMALALA Omega Amboniriana 034 12 149 85 033 46 888 55
ANDRIAMANEVATSIRY Vavakamandresy AndavabatoAtsimo 034 29 701 49
RATSARAFIAVY VonimalalaHaingonantenaina Tsimatahodaza 034 29 235 03

Faritraavaratra :

ANDRIAMAHERY Miandrisoa Mahatsinjo 034 84 379 87 033 76 483 56
RAKOTOMAZAVA Todisoa Marcel AmbohiboanjoLovasoa 034 40 963 38
RAKOTO NOELY Domoina Ankadimalaza 034 50 395 38
RAZAIARIVOHITRA Elisabeth SoalazainaFihavaozana 034 76 978 65 033 67 928 63
RAFIFALIANTSOA Fety Michel Ambohimandroso 034 93 965 33 033 19 803 84
RAKOTONDRAMANANA Natanaela AmohitritankadyFitiavana 034 89 294 31 033 20 430 31
RAHAJARIMALALA Maminirina Ambohitrimerina 034 97 405 14
RANDRIANARIMANANA Charles Ambohidrazana 034 31 671 85 033 80 060 21
RAFAMATANANTSOA Roger Luc Ambohimanana  
SOAHANDINIKA Simone Bejofo  

FaritraAtsinanana :

ANDRIAMAMPIANINA ZoNantenaina AndratrehanaMihavao 034 36 845 64 033 14 840 61
RAVALINDRAIBE Andriatoky Rosa MiadampahoninaFahazavana 034 15 407 15
BAKOMIRIJA Berilanadriana MaherezaFihavaozana 034 50 800 21
MAMINIRINA Fanomezantsoa MarianinaHermona 033 47 685 60 034 93 795 75
RAJAONARIMIZA MirarisoaHanitra AmpangabeBetlehema 033 08 190 83
RAJAONARIVONY Samuel ImerintsiafindraAmbohitrandriana 032 58 640 29 034 27 320 91
RAKOTOZANANY NorosoaMiantra KatsaokaFandresena 032 45 143 40 034 91 578 54
RANDRIANAIVOSON Marcel ZoaraAmbohinaorina 034 40 291 31 033 73 878 84
RANOARISON Mamy MangabeMasinandriana 034 15 029 83 032 09 164 57
RANOMENJANABOLAHARISOA Raymond Ankadivory Est 032 83 025 70 034 55 005 83
RASOANANDRASANA Sahondra ManankasinaFahasoavana 034 82 620 76 033 45 538 33
RASOARIMALALA Denise Antanifisaka 034 90 710 62
RAZAIMALALA Harisoa MiankotsoranoFinoana 034 12 546 08 033 67 413 25
TOUSSAINT Robert MahaboAntongonaFanantenana 039 16 713 56
MIARINJARA Marie Licette Tsiarofarano
ANDRIAMIHARISOA Jeremia Romy Iombivato 034 10 377 85
RAPARISON Jean Mariel Joçelyn AmparihikelyFanavaozana  

IREO KATEKISTA DELEGE

RANDRIANARISOA Vero RAVOAHANGIARIMANANA Rosette RAVELOJAONA Marthe RAKOTONDRAZAKA Raymond RAZAFINDRAVAO Jacqueline RAZAKANAIVO JoelisonNambinina RAFANOMEZANTSOA Théophile RAVOLOLOMIHANTA Nivo ANDRIANARISON Hery Raymond FANOMEZANTSOA LantoHery SOLO Henriette RABEMANANJARA Andry Noel RAZELIALISOA Eulalie Hyancithe RAZANADRAMARO Clotilde ANDRIANIRINA Tiana   Ambohitrimo Ambohidramijay Miarinarivo Ambatomainty Vinaninony Tsiafakarivo Filadelfia Andavabato Ouest Fanjakely Soavimanjaka Ambohipihaonana Masobe Ambatolava ManandonaNafindra  

Antontan’isatsara ho fantatra :

 • Isan’nyMpitandrina : 47
 • Isan’nyfitandremana : 74
 • Isan’nyFiangonana : 102
 • KatekistaDelege : 15
 • Sekoly : 21

Perikopa 2021

Aogositra: MIORENA AMIN'NY ASA TSARA

| | 01. Ala. IX man. Trinite
Deo. 15. 7 - 11/ Mat. 6. 1- 4/ Efe. 2. 8 - 10

| | 08. Ala. X man. Trinite - KFTM(Maritiora)
Sal. 31. 1 - 8/ Mat. 21. 33- 46/ Asa. 7. 51 - 8.1

| | 15. Ala. XI man. Trinite - Aumônerie Nationale
Oha. 14. 22 - 27/ Lio. 18. 18- 30/ 2kor. 9. 6 - 15

| | 22. Ala. XII man. Trinite
Mik. 6. 6 - 8/ Mar. 12. 41- 44/ Fil. 1. 1 - 11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY