Alakamisy 16 Janoary 2020.

EKSODOSY 6.2-8

Manafaka ny olony Andriamanitra

1-Reny ny fitarainan’ny olony (and 5)

Andevo tany Egypta ny Zanak’Israely , mahatsiaro ho tena fadiranovana ka mitaraina mitady famonjen’ amin’ Andriamanitra . Ary ren’ Andriamanitra tokoa izany , ka maniraka olona hamonjy sy hanafaka Izy . Nirahina i Mosesy . Aoka tsy ho kivy na ketraka isika ao anatin’ny mafy lalovantsika .Mivavaha fa mandre antsika ny Tompo « tsy lalodalovana ny sofiny fa mahare » (Isa 59.1b)

2-Zon’Izy Andriamanitra izany (and6)

Ny matoateny hoe: « hanavotako »; dia azo adika hoe: »hitokiako » , na « hamaliako rà« . Maneho izany fa zon’ Andriamanitra ny Zanak’Israely , zon’ Andriamanitra ny mitaky azy ireo tsy eo ambany fanandevozan’ny Egyptiana ,ary an’i Abrahama no hananan’ny Tompo zo hanafaka ny vahoakany eo ambany fanompoana . Amin’ny herin’ny tànany sy ny fahefany no hanafahan’ Andriamanitra ny olony .Matokia fa isika olony dia tsy mba avelan’ny Tompo ho andevo , ary ny tàna-maheriny no entiny manafaka antsika .

3-Andriamanitra tsy mivadika Izy (and8)

« Omeko ho fanananareo izany », hoy ny Tompo eto raha mampanantena ny vahoakany ny tany tondra-dronono sy tantely . Faneken’ Andriamanitra io tamin’ny Patriarka , ary tsy mivadika amin’izany ny Tompo, tsy miova amin’izay efa nekeny Izy .Andriamanitra azo antoka ny Andriamanitra ivavahantsika . Koa isika mino dia mahazo miantehitra aminy , azo antoka tsy handiso fanantenana Izy, izay lazainy dia tanterahiny .Izy no tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay .

Fanontaniana:

Inona teo amin’ny fiainanao no hahatsapanao fa tsy mivadika tokoa Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Toriteny

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

26 janoary 2020 - FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo
Video

19 janoary 2020 - Coliséum Antsonjombe
Video

12 janoary 2020 - FJKM Katedraly Analakely
Video

Perikopa 2020

Febroary: MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON'NY TOMPO

| | 02. Ala.IV man Epifania
Sal 111.1-8/Jao 1.1-8/1Jao1.1-4

| | 09. Ala.V man Epifania- Al'Baiboly
2 Tant 23.1-11/Mat 7.24-29/Asa 20.32-35