Talata 03 Desambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 49.23-39

1-Tonga koa ny anjaran’i Damaskosy

Avy aiza no iavian’ny loza hamely an’i Damaskosy ? Avy amin’ny Tompo (and26). Tamin’ny alalan’ny mpanjakan’i Babylona no hanatanterahany izany . Mbola ny Tompo ihany koa no tondroin’i Isaia ka nampivarahontsana an’i Damaskosy, ilay tanàn-dehibe faran’izay tsara sy mahafinaritra any Syria (Isaia 17.1). Voatonona miaraka hatrany amin’i Hamata , tanàna fandefasana olona ho sesitany ny tanànan’i Arpada , samy any Syria.

2- Ny anjaran’i Kedara sy Hazora ary Elama

Zanaka lahin’i Ismaela ity voaresaka voalohany ity , fanjakana nanankarena tany avaratry ny tanin’Israely kosa i Hazora. Ary i Elama dia taranak’i Sema (Gen 10.22) . Mbola i Nebokadnezara ihany (and28) no nampiasain’ Andriamanitra hampitondra faisana azy . Manankarena izy ireo , miadana (and31), firenena tsy miankin-doha na amin’iza na amin’iza satria mahavita tena . Marina sy hendry anefa ny Tompo nampandringana azy ary tsy azo ivalozana ny fitsarany fa mandrakizay (and33).

Tsy marina ve ny ambaran’ny Tompo hoe: « Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona ,fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena » (Jak 4.6).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18