Alatsinainy 02 Desambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 49.1-22

Mitohy hatrany ilay faminaniana ho an’ny firenena

1-Anjaran’ny Amonita indray izao

Zanak’olo-mpirahavavy i Amona sy i Moaba . I Lota , ilay taizan’i Abrahama (Gen 19.30-38) no rainy . Inona no fahotany ?Nandroba an’Israely sy mpikomy ary miavonavona koa izy (and2,5). Vokany : ho ravan’ny ady sy ho may ary ho zary tanàna haolo izy ary ireo mpitarika azy ho lasa babo avokoa (and 2,3). Saingy nitahiry famindrampo ho azy ny Tompo toy ny nataony tamin’ny taranak’i Moaba (and6) (Jer 47.7).

Toka-teny ny Tompo satria « hitahy izay manisy soa anao Aho , fa hanozona izay manozona ano  » , hoy izy tamin’i Abrahama (Gen 12.2-4). Nohazoniny tokoa ny teniny .

2-Dia anjaran’i Edomita koa

Taranak’i Esao ny Edomita (Gen 25.29-34) . Lasa adala sy tsy nahita izay hierena izy ireo satria tonga ny famalian’ny Tompo azy (and8) . Nivahontsana , safotry ny horohoro , nalemy toy ny vehivavy mihetsi-jaza i Edoma noho ny herin’ny Tompo (and19,22) . Mbola avonavona ihany koa no namaizan’ny Tompo azy (and16).

Nanary tena ka nanamafy ny fony efa naratran’ny fanilikiliana (Gen 28.6-9). Na izany aza , mbola manitsy ny fomba fahitan’ny taranany ny Tompo fa Izy ihany no tena mpiahy sy azo itokia (and11).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18