Sabotsy 30 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 46.18-47.7

1-Hanafaka ny Israely voababo ny Tompo

Tsy afa- mandositra ny fitsaran’ny Tompo i Egypta. Inona anefa no antony nanaovany izany ? Na lasa babo noho ny tsy fanarahany ny Tenin’ Andriamanitra aza ny Israely dia mbola namindrany fo ihany . Taorian’ny fahalavoan’i Jerosalema (Jer 34-45), dia manomboka mamaly ireo namabo ny Israely ny Tompo ; ary dia manomboka miseho lany ny fanantenana hanarenan’ny Tompo azy (and27,28).

2-Mitohy miteny amin’ny firenena Filistina Izy

Mampivarahontsana ny teny nampitondraina an’i Jeremia ho an’ny firenena Filistina. Tsy hay tohaina ny fitsaran’Andriamanitra TOMPO (and4). Fa tsy efa voasoratra ve ny hoe: »Ho to ny fikasako , ary efaiko ny sitrapoko rehetra » (Isa 46.10). Amin’ny fomba mihaingohaingo no nanambaran’i Jeremia ny ady ataon’ny Tompo amin’ny Filistina. Iraka tsy maintsy efaina hatramin’ny farany ny fandevonana ny fahavalon’Israely. Tsy misy na inona na inona azony atao hanoherana izany. Ny fahafatesana no manao sambobelona ny zanak’ Andriamanitra ary izy no fahavalo farany horesena (1 Kor 15.26) . Efa resin’i Jesoa Kristy tamin’ny nitsanganany avy tamin’ny maty anefa izany .

« Raiso ny Tenin’Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18