Zoma 29 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 46.1-17

Rehefa avy nanome teny ho an’i Baroka ny Tompo dia nitodika niteny tamin’ny firenena Jentilisa kosa manomboka eto :

1-Natombony tamin’i Egypta

Nirehareha sy niavona tsy nisy toy izany i Egypta noho ny tanjany ara-toe-karena sy ara-tafika (and3-4,14). Nihazakazaka nitady vonjy tamin’izy ireo Israely . Mainka moa fa nisy ireo firenena manodidina niara-dia taminy (Etiopia , Lybia;Lydia…and9) . Saingy , nitsangana hamaly ny fampahoriana ny vahoakany ny Tompo . Nasehony fa « voaomaba ho amin’ny andro iadiana ny soavaly fa an’ny Tompo ihany ny famobjena  » Oha 21.31

2-Nampiasainy i Babylona

Tompo masi-mandidy amin’ny ataony ny Tompo , satria mafy fo i Joda . Nikiry tamin’ny fanompoan-tsampy dia nofaiziny . Nampahory ny firenen’i Joda i Egypta dia nohelohiny ihany koa tamin’ny alalan’i Nebokadnezara , mpanjakan’i Babylona (and13). Fiasana fotsiny ihany i Nebokadnezara , fa an’ny Tompo mihitsy ny ady . Nody ny sain’Israely ka nahita fa tsy misy mahajanaona eo anatrehan’ny herin’ny Tompo(and17) . Tsaroana eto indray fa an’ny Tompo Andriamanitra ny ady ary Izy mihitsy no mitsangana « ho afahavalon’ny fahavalontsika  » Eks 23.22, raha mihaino sy mankato isika .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18