Alakamisy 28 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 44.24-30/45.1-5

Teny hentitra tsy misy vazivazy ireto:

1-Indro …hahatonga loza fa tsy soa (44.27)

Miantefa amin’ireo mafy sofina sy tia mifamaly amin’ Andriamanitra izany. Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy , fa fandringanana no anjarany . Ho an’ny mankato kosa dia hoy i Jehovah : »Izaho, mahalala ny hevitra iheverako anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza » (Jer 29.11).

2-Izay ho to teny na ho Izaho na ho izy(44.28)

Mampalahelo ity fahasaham-poana ananan’ireto mponina ireto izay sahy mifaninana amin’ Andriamanitra . Tsy fantany ve fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izany , na soa ambarany na ratsy? Diniho ny Isa 55.11.

3-Hataoko velona aina ianao (45.5 DIEM):

Teny natao ho an’i Baroka , mpitantsoratr’i Jeremia izany . Nalahelo izy satria dia filazana loza hatrany no asaina soratany . Nanome toky azy kosa i Jehovah fa hamelona azy , na aiza mbola hanaovany ny asa fanompoana . Toky ho antsika ihany , fa hoy i Jesoa : »Fiadanana no avelako ho anareo …Aza malahelo na matahotra ny fonareo » (Jao 14.27).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18