Alakamisy 07 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 31.15-26

Mamonjy sy manavao ny olony Andriamanitra .Jereo fa:

1-Ampiononina i Rama:

Tanàna any avaratr’i Jerosalema ary làlana lalovana raha avy any Babylona io . Fokon’i Benjamina izay niavian’i Jeremia no ao. Fitomanian’i Rahely renin’i Benjamina no re tao. Asaina mangina izy satria hiverina avy any am-pahababoana. Misy fanantenana ho azy any am-parany . Fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenany .

2-Tsapan’i Efraima ny hadisoany :

Ekeny fa vokatry ny fahotany ny fahababoany (and19). Niaiky izy ary nibebaka . Onena Andriamanitra ka namindra fo taminy. Rehefa miaiky fahotana isika , dia mahatoky Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana.

3-Asaina miverina i Israely .

Ny tànanany taloha ihany no hiverenany . Hanao zava-baovao ny Tompo hahatanteraka izany satria ny vehivavy (Israely) indray no hikaroka lehilahy (Jehovah) . Fatra-piodina izy ireo teo aloha fa ovan’ Andriamanitra ny fony hahatonga azy ho tia an’i Jehovah . Omena fo vaovao ny olona mba ho tia an’ Andriamanitra .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-6

Toriteny

FFKM/Fanambarana
Video

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Fampianarana / Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Mey: Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina

| | 31. PENTEKOSTA
Isa 44.1-5 /Jao 3.1-8/Asa 4.8-12

FJKM Fahazavana

FJKM ZOARA AMBOHIPO