Alatsinainy 04 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 29.15-32

Mila mandinika tsara isika olombelona fa tsy tompon’ny farany akory isika. Misy Ilay Andriamanitra izay manana ny fahefana amin’ny fianantsika . Fantaro àry fa:

1-Mitera-doza ny tsy fihainoana an’ Andriamanitra

Ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mandringana no ho anjaran’ireo vahoaka mbola tavela any Jerosalema , noho ny tsy fihainoany ny hafatry ny mpaminany izay nananatra azy ireo noho ny haratsiany , dia ny nahafoizany an’i Jehovah sy ny nanompoany sampy . Nisahirana mihitsy Andriamanitra nananatra azy ireo , raha lazainy fa nifoha maraina Izy (and19) . Manàna fanahin’ny fankatoavana(Jao 12.48).

2-Iharan-doza ny mpanompo manaotao foana:

Naminany lainga i Ahaba sy i Zedekia ka hovonoina (and21), nampitoky lainga i Semaia ka tsy hanan zanakalahy honina amin’ny firenena . Anatra ho an’ny mpitory Filazantsara rehetra izany . Andriamanitra tsy azo vazivaziana , fa izay afafy no hojinjana . Koa « aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo , satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana ny mpampianatra (Jak 3.1).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Toriteny

FFKM/Fanambarana
Video

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Fampianarana / Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Mey: Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina

| | 31. PENTEKOSTA
Isa 44.1-5 /Jao 3.1-8/Asa 4.8-12

FJKM Fahazavana

FJKM ZOARA AMBOHIPO