Alarobia 16 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 15.1-21

Indreto misy hafatra manokana ho antsika

1-Tandremo fa misy fetrany ny fandeferan’ny Tompo

Hoy Izy :” ianao efa nahafoy Ahy sady efa nihemotra , hoy i Jehovah ka dia hahinjitro koa ny tànako hamely anao , ka efa mandringana anao Aho , fa efa sasatra ny mandefitra “(and 6). Tena mandrakizay ny famindrampony” (Sal 136.1), saingy ny famaizana izay ambara eto koa dia anisan’ny famindrampony , ny fitiavany .

2-Mifikira amin’ny Tenin’ Andriamanitra

Hoy I Jeremia : “Hitako ny teninao ka nohaniko , ary  ny teninao  no fifaliako  sy firavoravoan’ny foko. Fa nantsoina tamin’ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitr ny maro ô “(and16) ; Izany ihany no tokintsika kristiana . Izany no maha-sarobidy izao ezaka hamaky ny Baiboly manontolo ataontsika izao .

3-Mijoroa tsara ianao izay nantsoin’ny Tompo

Fieritreritra lalina izao teny izao .”Izao no lazian’I Jehovah : Raha hiverina ianao , dia horaisiko indray , ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka  ny zava-tsoa hiala aminn’y zava-poana ianao , dia  ho solom-bavako . Hanatona anao indray ireny , fa tsy ianao no hanatona azy . Ary hataoko manda varahina  mirona ho amin’ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy , nefa tsy hahaleo anao , fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao Aho , hoy I Jehovah” . Saino ny fanomezan-toky fonosin’izany sy ny fepetra handraisana azy kosa .

“Raiso ny Tenin’ Andriamanitra” boky faha-6

Perikopa

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 24. Ala XXV man. Trinite KPMS
Mal 3.19-24/ Mat 16.24-28/ Apo 22.12-16

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 01. Advento I
Isa. 57:15-21 / Lio. 19:37-44 / Jak. 2:14-20

| | 08. AdventoII S. Sekoly Alahady
Joba 36.5-15/ Lio 11.27-28/ 2Tes 3.6-16

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17