Alarobia 16 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 15.1-21

Indreto misy hafatra manokana ho antsika

1-Tandremo fa misy fetrany ny fandeferan’ny Tompo

Hoy Izy :” ianao efa nahafoy Ahy sady efa nihemotra , hoy i Jehovah ka dia hahinjitro koa ny tànako hamely anao , ka efa mandringana anao Aho , fa efa sasatra ny mandefitra “(and 6). Tena mandrakizay ny famindrampony” (Sal 136.1), saingy ny famaizana izay ambara eto koa dia anisan’ny famindrampony , ny fitiavany .

2-Mifikira amin’ny Tenin’ Andriamanitra

Hoy I Jeremia : “Hitako ny teninao ka nohaniko , ary  ny teninao  no fifaliako  sy firavoravoan’ny foko. Fa nantsoina tamin’ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitr ny maro ô “(and16) ; Izany ihany no tokintsika kristiana . Izany no maha-sarobidy izao ezaka hamaky ny Baiboly manontolo ataontsika izao .

3-Mijoroa tsara ianao izay nantsoin’ny Tompo

Fieritreritra lalina izao teny izao .”Izao no lazian’I Jehovah : Raha hiverina ianao , dia horaisiko indray , ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka  ny zava-tsoa hiala aminn’y zava-poana ianao , dia  ho solom-bavako . Hanatona anao indray ireny , fa tsy ianao no hanatona azy . Ary hataoko manda varahina  mirona ho amin’ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy , nefa tsy hahaleo anao , fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao Aho , hoy I Jehovah” . Saino ny fanomezan-toky fonosin’izany sy ny fepetra handraisana azy kosa .

“Raiso ny Tenin’ Andriamanitra” boky faha-6

Toriteny

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Toriteny/Filohan'ny FJKM
Video

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Jolay: AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Ala IV man .Trinite
Isa 51.9-11/ Jao 9.30-38/ Asa 26.12-18

| | 12. Ala.V man.Trin -Sampana Tanora Kristiana
Jer 31.10-14/Jao 4.25-30/Rom 8.1-8

FJKM Fahazavana

Fanompoampivavahana FFKM