Talata 15 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 14.1-22

Lesona lehibe momba ny vavaka sy ny Tenin’ Andriamanitra no hitantsika eto.

1-Momba ny vavaka

Mirakitra tonombavaka fifonana fianatra ity toko ity . Hoy ny fivavak’ireo Israely nofaizin’ny Tompo: »Ry Jehovah ô, na dia miampanga anay aza ny helokay , miasà ihany ianao noho ny Anaranao, fa be ny fiodinanay , taminao no nanotanay » (and7).Ary koa: » Jehovah ô, tsaroanay ny faharatsianay sy ny heloky ny razanay. Fa efa nanota taminao izahay. Noho ny Anaranao dia aza arianao izahay. Tsarovy , ka aza tsoahana ny fanekenao taminay » (and20-21). Moa tsy mbola vavaka fifonantsika koa ve izany?

Fa teny manaitra koa anefa ny hoe: »Dia hoy i Jehovah tamiko: Aza mivavaka ho an’ity firenena ity hahasoa azy« (and11) . Hay ve ny Tompo mihitsy no mandrara tsy hivavaka e! Eny , mariky ny alahelo lalina sy ny fahatezerany mirehitra izany manoloana ny fifikirana amin’ny ratsy.

2-Momba ny Tenin’ Andriamanitra

Tsy izay rehetra mtory ny Tenin’ Andriamanitrahay dia marina . Fa tena misy ny tonga amin’ny lazain’ny Tompo hoe: »Tsy naniraka azy aho na nandidy azy na niteny taminy » (and14) Ahoana no hanavahana azy? Izay rehetra mitory fitahiana , nefa tsy mitaona antsika hibebaka dia mpamitaka !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Toriteny

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Toriteny/Filohan'ny FJKM
Video

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Jolay: AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Ala IV man .Trinite
Isa 51.9-11/ Jao 9.30-38/ Asa 26.12-18

| | 12. Ala.V man.Trin -Sampana Tanora Kristiana
Jer 31.10-14/Jao 4.25-30/Rom 8.1-8

FJKM Fahazavana

Fanompoampivavahana FFKM