Sabotsy 12 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 11.1-23

Mitohy ny filazana loza mahatsiravina hanjo ny firenena Israely . Ny antony?

1-Nivadika ny fanekena Israely

Nanao fanekena taminy ny Tompo fa hanome azy tany tondra-dronono sy tantely, ary izy ireo kosa tsy hanana Andriamanitra afa-tsy Izy Tompo irery ihany , araka ny voalaza eto hoe: « Mihainoa ny feoko , ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiako anareo , dia ho oloko ianareo , ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo »(and4)

2-Vokany : tonga ny ozona!

Ho tanteraka aminy izay voalaza hoe:« ho voaozona izay olona tsy mankato ny tenin’izao fanekena izao » (and3). Mitodika amintsika koa izany eo anoloan’ireo fanekena nifanaovantsika tamin’ny Tompo : nitana ny fanekena nataontsika ve isika sa nivadika? Fa na ny vavaka aza tsy hahazoam-baliny raha ivadihana ny fanekena natao : »aza mivavaka ho an’ity firenena ity…tsy hihaino azy Aho » , hoy ny Tompo (and14).

3-Nanda ny teny nampitondrain’ny Tompo ny olona

Maharary manokana ity tranga tao Anatota ity satria tananan’i Jeremia io, saingy sahin’izy ireo ny niteny hoe: »Aza maminany amin’ny Anaran’i Jehovah fandrao matin’ny tànany ianao » (and21). Saingy moa tsy toy izany koa no nanjo an’i Jesoa tao Nazareta , tanàna nahabe Azy? (Lio 4.16,28,29).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Toriteny

12 janoary 2020 - FJKM Katedraly Analakely
Video

12 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

12 janoary 2020 - FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo
Video

12 janoary 2020 - FJKM Ankadifotsy
Video

Perikopa 2020

Janoary: MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA

| | 26. Ala.IIImanEpifania-marary hoditra
2 Mpan23.1-3/ Mat8.1-4/ Kol 1.24-29

Febroary: MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON'NY TOMPO

| | 02. Ala.IV man Epifania
Sal 111.1-8/Jao 1.1-8/1Jao1.1-4

| | 09. Ala.V man Epifania- Al'Baiboly
2 Tant 23.1-11/Mat 7.24-29/Asa 20.32-35