Sabotsy 12 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 11.1-23

Mitohy ny filazana loza mahatsiravina hanjo ny firenena Israely . Ny antony?

1-Nivadika ny fanekena Israely

Nanao fanekena taminy ny Tompo fa hanome azy tany tondra-dronono sy tantely, ary izy ireo kosa tsy hanana Andriamanitra afa-tsy Izy Tompo irery ihany , araka ny voalaza eto hoe: « Mihainoa ny feoko , ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiako anareo , dia ho oloko ianareo , ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo »(and4)

2-Vokany : tonga ny ozona!

Ho tanteraka aminy izay voalaza hoe:« ho voaozona izay olona tsy mankato ny tenin’izao fanekena izao » (and3). Mitodika amintsika koa izany eo anoloan’ireo fanekena nifanaovantsika tamin’ny Tompo : nitana ny fanekena nataontsika ve isika sa nivadika? Fa na ny vavaka aza tsy hahazoam-baliny raha ivadihana ny fanekena natao : »aza mivavaka ho an’ity firenena ity…tsy hihaino azy Aho » , hoy ny Tompo (and14).

3-Nanda ny teny nampitondrain’ny Tompo ny olona

Maharary manokana ity tranga tao Anatota ity satria tananan’i Jeremia io, saingy sahin’izy ireo ny niteny hoe: »Aza maminany amin’ny Anaran’i Jehovah fandrao matin’ny tànany ianao » (and21). Saingy moa tsy toy izany koa no nanjo an’i Jesoa tao Nazareta , tanàna nahabe Azy? (Lio 4.16,28,29).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17