Alakamisy 10 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 9.1-25

Fampibebahana roa mafonja no omena antsika eto :

1-Ibebaho ny faharatsian’ny fifandraisanao amin’ny namanao

Mampalahelo ny filazan’ny mpaminany hoe: « izy rehetra samy mamitaka ny namany avy , ka tsy misy miteny marina . Mampianatra ny lelany handainga izy ary manasa tena amin’ny fanaovan-dratsy (and4). Ary koa zanatsipika mahafaty ny lelany ka miteny fitaka . Raha amin’ny vavany , dia miteny fihavanana amin’ny namany izy , kanjo ao anatiny kosa dia manao otripo  » (and7) . Tena endriky ny fahalovan’ny fiaraha-monina sy ny firenena izany . Tsy mifampatoky intsony ny olona . Fihatsarambelatsihy ny ifandraisana . Mitaky fibebahana izany , fa tsy eo amin’ny sehatry ny mpanao politika ihany no ahitana izany fa indrisy hatreo amin’ny heverina ho samy mpanompon’ Andriamanitra aza indraindray.

2-Ibebaho ny fatokisan-tena diso toerana

Mazava ny antso avo eto : »Izao no lazain’i Jehovah : aoka ny hendry tsy hirehareha amin’ny fahendreny ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin’ny heriny . Fa izay te- hirehareha dia aoka hirehareha amin’izao : dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin’ny tany , fa izany no sitrako , hoy i Jehovah (and22,23) . Mba mandre izany ve isika : »hendry » , « mahery », « manakarena » …?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17