Alarobia 09 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 8.1-23

Mafy ny nahazo an’i Jeremia : »torotoro aho noho ny fahatorotoroan’ny oloko zanakavavy . Misaona aho , ary horohoro no mahazo ahy« (and21), hoy izy . Eny , mafy ny mahita ny fahavoazan’ny fiangonana sy ny firenena vokatr’izao faharatsian’ny olona mitonona ho mpivavaka sy ny mponina. Ary mainka mafy izany rehefa miseho ireto zava-droa loha ireto:

1-Tsy mety manenina ny amin’ny ratsy ataony ny olona

« Ary tsy manenina ny amin’ny haratsiany hoe: endrey izany nataoko izany . Izy rehetra dia samy mivily manakamin’ny alehany  » (and6). Heveriny ho zavatra mandeha ho azy , tsy mampaninona ny fiainana ratsy ivelomany . Raha lazainy amin’ny teny hafa , maty eritreritra izy. Jereo ny manodidina antsika, fa moa tsy zavatra toy izany ve no iainan’ny olona ? Ny gazety sy ny filazam-baovao milaza loza mahatsiravina sy maharikoriko indray izao no toa irohotan’ny olona sy mahaliana azy . Ianao ve mba hamerina ny ratsy natao?

2-Tsy miraharaha Tenin’ Andriamanitra ny olona

« Indro ny Tenin’i Jehovah dia nolaviny , ka inona intsony no fahendrena ananany ?  » (and9), hoy ny mpaminany . Ary izany tokoa ny Filazantsara dia milaza an’i Jesoa ho « Ilay teny tonga nofo «  (Jao 1.14). Ny fandavana ny Tenin’ Andriamanitra torian sy vakina , izay mitondra amin’ny fandavana an’i Jesoa dia tsy hitondra afa-tsy fahafatesana mahatsiravina . Hevero izany !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18