Talata 08 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 7.1-34

Teny fampieritreretana lalina ho antsika mpiditra am-piangonana no ataon’ny Mpaminany eto .

1-Tsy ampy mihitsy ny miditra am-piangonana

Hoy ny mpaminany :  » Aza matoky ny teny lainga hoe : Tempolin’i Jehovah , tempolin’i Jehovah , tempolin’i Jehovah ity » (and4) . Natokitoky foana Israely fa raha mbola eo ny tempoly ary mbola atao ny fanompoampivavahana ao dia eo ny Tompo ka tsy hisy akory faharavana sy fahababoana . Heverin’izy ireo ho trano sy fombafombam-pivavahana no hahavonjy azy .

2-Ny fitondrantena araka an’ Andriamanitra no ilaina .

Ahoana moa izany ? fitsarana marina , fitiavana ny vahiny , fitsinjovana ny kamboty sy ny mpitondrantena , tsy famonoana olona , tsy fanompoan-tsampy (and 5-6) . Fa tsy eken’ny Tompo ny hoe: « mbola avy miseho eo anatrehako amin’ity trano izay efa niantsoana ny Anarako ihany ianareo ka manao hoe: efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto (and10) « moa ataonareo ho zohy fieren’ny jiolahy va ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity? Indro ny tenako aza dia mahita izany , hoy i Jehovah (and11). « Fa izao kosa no nandidiako azy : henoy ny feoko . Dia ho Andriamanitrareo Aho , ary ianareo ho oloko ka handeha amin’ny làlana rehetra nandidiako anareo mba hahitanareo soa » (and23). Halan’ny Tompo ny miditra am-piangonana nefa vetaveta fiaina. Saino lalina izany !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra »Boky faha-6

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17