Zoma 04 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 2.19-37

Mampibebaka antsika ny tenin’ny Tompo

1-Ny haratsianao no hanafaizana anao , ary ny fiodinanao no hananarana anao  » (and19). Tsy mijery fotsiny ny hadalantsika ny Tompo fa manafay Izy . Zavatra iray loha no manery Azy dia ny fitiavany antsika .

2-« Fa Izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra , dia rantsana tsara avokoa , ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa?  » (and21). Zava-mahagaga miverimberina amin’ny ambaran’ny Tompo ity : efa tena nanao izay hahasoa isika no nivadika ho ratsy ? Efa nomeny i Jesoa , ilay foto-boaloboka hirafetantsika (Jao 15.1-8). Nahoana no niala taminy isika ?

3-Ry taranaka , dinihonareo ny Tenin’ i Jehovah« (and31)

Ny fiverenana amin’ny Tenin’ Andriamanitra no hany hahatonga saina antsika ka hisian’ny fibebahana marina ho famonjena antsika . Hevero indray ny tena anjara toeran’ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainanao

4-Foana ny namelezako ny zanakareo , fa tsy zaka nanarina izy » (and30). Mafy fo sy mafy loha , tsy laitra anarina : izany no toetrantsika . Ataon’ny Tompo ny teny sy ny famaizana , fa tsy mety miova ho tsara isika .

5-« nefa hoy ianao: tsy manan-tsiny aho…tsy nanota aho » (and35). Fanamarinan-tena re izany ! Na dia efa hita miharihary izao aza ny fahadisoantsika , dia mbola hanamari-tena ho tsy manan-tsiny ihany ve isika?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17