Zoma 04 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 2.19-37

Mampibebaka antsika ny tenin’ny Tompo

1-Ny haratsianao no hanafaizana anao , ary ny fiodinanao no hananarana anao  » (and19). Tsy mijery fotsiny ny hadalantsika ny Tompo fa manafay Izy . Zavatra iray loha no manery Azy dia ny fitiavany antsika .

2-« Fa Izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra , dia rantsana tsara avokoa , ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa?  » (and21). Zava-mahagaga miverimberina amin’ny ambaran’ny Tompo ity : efa tena nanao izay hahasoa isika no nivadika ho ratsy ? Efa nomeny i Jesoa , ilay foto-boaloboka hirafetantsika (Jao 15.1-8). Nahoana no niala taminy isika ?

3-Ry taranaka , dinihonareo ny Tenin’ i Jehovah« (and31)

Ny fiverenana amin’ny Tenin’ Andriamanitra no hany hahatonga saina antsika ka hisian’ny fibebahana marina ho famonjena antsika . Hevero indray ny tena anjara toeran’ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainanao

4-Foana ny namelezako ny zanakareo , fa tsy zaka nanarina izy » (and30). Mafy fo sy mafy loha , tsy laitra anarina : izany no toetrantsika . Ataon’ny Tompo ny teny sy ny famaizana , fa tsy mety miova ho tsara isika .

5-« nefa hoy ianao: tsy manan-tsiny aho…tsy nanota aho » (and35). Fanamarinan-tena re izany ! Na dia efa hita miharihary izao aza ny fahadisoantsika , dia mbola hanamari-tena ho tsy manan-tsiny ihany ve isika?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17