Alakamisy 03 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 2.1-18

Hitantsika eto ny fototry ny olana raketin’ny bokin’i Jeremia manontolo :

1-Niala tamin’ny fitiavany voalohany i Israely.

Hoy ny Tompo : « Tsaroako ny niraiketan’ny fonao tamiko …fony ianao vao nampakarina  » (and2) . Moa tsy henontsika amin’izany koa ve ny feon’i Jesoa miteny amintsika hoe:’Tsaroako ny fitiavanao fony ianao vao noraisina ho mpandray, ohatra? Ary izao , manao ahoana » ? Eto , ny fialan’i Israely dia tsy misy antony mari-pototra « . »Inona moa no tsy marina hitan’ny razanareo tamiko no dia nanalavitra Ahy izy sady nanaraka Ahy izy sady nanaraka ny zava-poana , ka dia tonga zava-poana koa izy? » (and5) , hoy ny Tompo . Satria ny nanasoa azy no hany nataony « nitondra anareo niditra ho any amin’ny tany mahavokatra Aho » (and 7) ,kanjo nony tafiditra ianareo dia nolotoinareo ny taniko. Mampalahelo!

2-Lasa nila vonjy tany amin’ny firenen-kafa izy

Manontany azy ny Tompo : » inona no anton’ny hankanesanao amin’ny làlana mankany Egypta ?Ary inona no anton’ny hankanesanao amin’ny làlana mankany Asyria? (and 18). Tsy misy antony tokony hihazakahana hila vonjy any. Ny fiverenany amin’ny Tompo no hany ilaina . Mampandini-tena antsika izany , rehefa miala amin’i Jesoa isika , ka banga ny toerany ao ami’ny fiainantsika , dia hitodika any amin’ny hery hafa sy olona hafa tsy hahavonjy isika.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17