Talata 01 Oktobra 2019.

Fandalinana ny Boky SALAMO

Salamo 49

Mitodika amin’ny firenen-drehetra ny Fanahin’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny mpanao salamo , na toa inona na toa inona laharany eo amin’ny fiaraha-monina (and2,3) .

Ny haben’ny harena eo ampelatànana tsy mahavotra ny aina « fa lafo ny takalon’ny aina ka tsy takatra mandrakizay » (49.8,9) . Tsy misy na inona na inona azo atao raha mby amin’ny andro hahafatesana . Zava-poana , tsy misy azo hanankinana ny fo na ny harena na ny voninahitra eto amin’izao tontolo izao .Araka ny voalazan’ny Jak 4.6 hoe : « Fa Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona … »

Toy izany koa no ambara mahakasika ny laza amam-boninahitra . Mandalo sy mihelina toy ny akofa izany (and12). Ary izay olona manana voninahitra nefa tsy manan-tsaina dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty (Sal49.20) . Ny olona mahitsy ihany no hahazo ny lova maharitra mandrakizay . Teny fampieritreretana izany manoloana ny harena sy ny voninahitra izay mandalo ihany eto an-tany .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra  » Boky faha-7

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17