Alakamisy 12 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky 2 KORINTIANA

2 Korintiana 6.1-18/7.4

« Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana , indro ankehitriny ny andro famonjena » (6.2)

Mpanompon’ Andriamanitra ianao:

1-Aza manao izay hanafitohina ny hafa

Zavatra voalohany tsy maintsy tandremantsika mpanompon’ Andriamanitra dia ny manao izay tsy hanafitohina ny hafa na amin’inona na amin’inona izany , fahavalon’ny fanompoana izany (Mat 18.6.10/ Mar 9.42) . Asehoy ny tenanao ho mpanompon’ Andriamanitra marina tokoa amin’ny zavatra rehetra (jereo and4-10).

2-Tempolin’ Andriamanitra velona

Fahamasinana no dikan’izany , voatokana , tsy azo afangaro amin’ny hafa. Izany no hisokajin’ Andriamanitra ny mino . »Fa isika no tempolin’ Andriamanitra velona , araka ny nataon’ Andriamanitra hoe : honina eo Aminy Aho , ary izy ho oloko » (6.16) . Tandremo tahaka ny anakandriamaso izany fahamasinanao izany satria « Raha misy manimba ny tempolin’ Andriamanitra dia mba hosimban’ Andriamanitra kosa ianareo » (1 Kor 3.17). « Anaka , arovy ny tenanareo amin’ny sampy » (1 Jao 5.21).

3-Manadio ny tena ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra

I Paoly dia sahy nilaza ny azy hoe: « …tsy nanao izay tsy marina tamin’ny olona izahay, tsy nanimba olona , tsy nanambaka olona » (7.2). Ianao izay mpanompon’ Andriamanitra ankehitriny mba manao ahoana kosa…? Hoy i Paoly hoe : « Koa mananatra anareo aho , manahafa ahy ianareo » (1 Kor 4.16.11.1).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17