Alatsinainy 09 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky 2 KORINTIANA

2 Korintiana 4.1-15

Tsarovy fa manana rakitra soa voatahiry ao anaty vilany tany ny mino … Koa ireto no iraka lehibe ho anao anio:

1-Sahia mitory marina ny Filazantsaran’i Kristy

Tsy mora izany hiatrehana ny fanenjehana , fandavana, fanevatevana…araka ny voalazan’i Paoly eto hoe: « Fa raha miafina ny Filazantsaranay , dia miafina amin’izay ho very izany , izay nohanjambain’ny andriamanitr’izao tontolo izao , dia ny sain’ny tsy mino mba tsy hiposahan’ny fahazavan’ny Filazantsaran’ny Voninahitr’i Kristy , izay endrik’ Andriamanitra » ( 4.3-4,5 ampit 1 Kor 1.18).

2-Mijoroa vavolombelona

I Paoly dia sahy nilaza ny azy eo amin’ny and7-12 . Izany tokoa no fiainantsika mino , toa mandalo memy , loza , afo ,trano be , olana maro kanefa mitondra ny fandresen’i Kristy isanandro . »Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika  » (Rom 8.37) ;

3-Mitenena amin’ny finoana

« Ary satria manana izany fanahin’ny finoana izany indrindra izahay , araka ny voasoratra hoe : nino aho ka dia niteny (Sal 116.10) dia mino koa izahay ka miteny  » (4.13) . Efa napetraky ny Tompo eo am-bavanao ny teniny izay maneho ny fahefany ao anatinao (Mar 16.17-18) . Manana hery sy fahefana ny teny aloaky ny vavanao raha mino . Andriamanitra miteny , mitondra fahariana , manasitrana , mampitsahatra loza sns…( vakio Gen 1.3-11/ Mat 8.8/ Mar 4.39/ Lio 4.35) . Efa nomeny antsika ny herin’ny teniny (Jer 1.9).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18