Alahadin’ny FFP 2019.

FANDAHARANA IOMBONANA

Alahadin’ny FFP / 22 Sept 2019

Fidirana (Feonjava-maneno na hafa)

 Fiarahabana apostolika

Fiantsoana sy fiderana an’Andriamanitra – Sal. 57. 9 -11 –

Hira 12 : 1,2,3

Vavaka

 Fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra – Rom. 6. 19 – Sal. 119, 1,2

 Hira 244: 4,5

Fiaiken-keloka

Vavaka

Hira 403

Famelan-keloka – Jer. 30. 8-10 – Sal. 32. 1-2

Hira 424: 1,2,4

 Fanekem-pinoana faha 3

 Raharaham-piangonana + Famakiana ny hafatry ny sampanasa FFP

 Rakitra

 Fanolorana rakitra hira 443 : 2

 Tenin’andriamanitra

Fotoana ho an’ny ankizy sy tanora

 Hira 209: 1,2

Vavaka

Vakiteny :  1Tan. 28. 9 – 10 – Jao. 15. 1 – 8 – Rom. 12. 1 – 2

Hira 354: 2,3

Toriteny

 Feon-javamaneno

Vavaka fangatahana + Vavaka nampianarin’ny Tompo

Asa vavolombelona (raha misy)

Famaranana – Hira 547 : 1

Tso-drano – Hira 547 : 4

Vavaka mangina

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen

HAFATRA

(Ho vakina ny Alahady 22 Septambra 2019)

Ry havana,

 Ho an’izay rehetra malalan’Andriamanitra sady voantso no masina , ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo.

Amin’ny fo feno fitiavana no hanolorana ny fiarahabana ho antsika rahalahy sy anabavy ao amin’ny Tompo ato amin’ny Sahan’ny FJKM amin’izao Alahady natokana ho an’ny Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) izao.

Feno fisaorana an’Andriamanitra izahay noho ny aminareo izay miombona amin’ny FFP ho fanorenana ny finoana masina ao amin’ny Kristiana tsirairay ary ny Fiangonana amin’ny alalan’ny fampiasana ny vokatra vokarin’ny FFP toy ny Perikopa, Teny soa, Katekisma sy ireo boky samihafa mitarika ho amin’ny fahalalana ny finoana tazonintsika FJKM.

Miezaka mandrakariva ny FFP hifanatona amin’ny Synodamparitany koa amin’ity taona ity ny Alahadin’ny FFP dia hatao any amin’ny synodamparitany Antananarivo Atsinanana (SPAA12) ao amin’ny FJKM Loharanonaina Sambaina ny Fanompoam-pivavahana maraina izay hitondrana ny fampianarana momba ny “Fanomanana ny tanora amin’ny fanambadiana”.

Raha sitrapon’Andriamanitra dia hotanterahana ny 18,19,20 septambra 2019 izao ny fikaonan-doha (Colloque) momba ny fampandrosoana izay hambara haorina ny toerana hanaovana azy ary hangatahana ny fitondrana am-bavaka avy amintsika. Aza hadino ny Rakitra ho an’ny FFP fa antoka hahafahana mandavorary ny asa izany.

Hoy Paoly Apostoly “Fantatro izay inoako”. Koa ny fitiavantsika hitombo hatrany amin’ny finoana, dia ny fandraisantsika an’I Jesoa velona no hampitoetra ny fiainana ao amin’ny Fiangonana, ary tsy hatonga azy hatambolombolen’ny fampianarana hafa.

Mampahery antsika hazoto amin’ny fandalinam-pinoana izay hitarihan’ny FFP antsika ary sahia mijoro amin’ny finoana marina ka tsy ho menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika.

Manao veloma antsika amin’ny Anaran’ny Tompo, ary « Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’I Jesoa Kristy Tompontsika« . (1Tes.5.23).Amen!

Ny Biraon’ny Sampanasa FFP

 Ny Filoha,

RAMAMONJISOA Philibert, Mpitandrina

Ny Tale,

RABEMANANTSOA Solofo, Mpitandrina

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)