Talata 03 Septambra 2019.

Fandalinana 1 KORINTIANA

1Korintiana 16.1-24

Omen’ny Soratra masina toromarika ho amin’ny toetra marina maha-kristiana miandry an’i Kristy isika eto:

1-Manao asa soa sy fiantrana ho fanampiana ny hafa.

Fanohanana ara-bola indrindra ho an’ny olona masina izay voatokana ho amin’ny asan’ Andriamanitra no ambaran’i Paoly eto. Ho any Jerosalema no handefasana ny fanampiana . Asain’ Andriamanitra ianao hanampy ireo fiangonana any lavitra izay sahirana mila ny fanampianao , fa aza variana ao anatiny ihany fa jereo ny hafa, tohano izy , entano ny namanao hiara-hiasa hanohana ny hafa (Jak 2.17-26).

2-Aza kivy na mitsahatra amn’ny asan’ Andriamanitra na dia maro aza ny manohitra anao

« Fa varavarana lehibe no voavoha ho ahy hahazoako miasa nefa maro ny mpanohitra » (1 Kor 16.9). Ny asa tsara maro fahavalo nefa aza kivy ( Asa 26.16/ Mat 10.22 /Jao 7.7 /Jao 15.18) « mba hanao soa , mba hanan-karena amin’ny asa tsara , hazoto manome sy miantra » (1 Tim 6.18).

3-Aza mampahory ny mpanompon’ny Tompo

Nananatra ny kristiana i Paoly mba tsy hampahory an’i Timoty . Tandremo izany , aza miombona amin’ny mpanao ratsy ary sakano izany ( and 10-11,15.16).

4-Miambena , tomoera tsara , aoka hatanjaka amin’ny finoana ka mahereza (and13)

Zava-dehibe ho enti-miasa ny FITIAVANA (and14). Mahaiza mankasitraka (and18b) . Tandremo ! voaozona izay tsy tia ny Tompo (and22). Ho avy tokoa i Jesoa !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17