Talata 03 Septambra 2019.

Fandalinana 1 KORINTIANA

1Korintiana 16.1-24

Omen’ny Soratra masina toromarika ho amin’ny toetra marina maha-kristiana miandry an’i Kristy isika eto:

1-Manao asa soa sy fiantrana ho fanampiana ny hafa.

Fanohanana ara-bola indrindra ho an’ny olona masina izay voatokana ho amin’ny asan’ Andriamanitra no ambaran’i Paoly eto. Ho any Jerosalema no handefasana ny fanampiana . Asain’ Andriamanitra ianao hanampy ireo fiangonana any lavitra izay sahirana mila ny fanampianao , fa aza variana ao anatiny ihany fa jereo ny hafa, tohano izy , entano ny namanao hiara-hiasa hanohana ny hafa (Jak 2.17-26).

2-Aza kivy na mitsahatra amn’ny asan’ Andriamanitra na dia maro aza ny manohitra anao

« Fa varavarana lehibe no voavoha ho ahy hahazoako miasa nefa maro ny mpanohitra » (1 Kor 16.9). Ny asa tsara maro fahavalo nefa aza kivy ( Asa 26.16/ Mat 10.22 /Jao 7.7 /Jao 15.18) « mba hanao soa , mba hanan-karena amin’ny asa tsara , hazoto manome sy miantra » (1 Tim 6.18).

3-Aza mampahory ny mpanompon’ny Tompo

Nananatra ny kristiana i Paoly mba tsy hampahory an’i Timoty . Tandremo izany , aza miombona amin’ny mpanao ratsy ary sakano izany ( and 10-11,15.16).

4-Miambena , tomoera tsara , aoka hatanjaka amin’ny finoana ka mahereza (and13)

Zava-dehibe ho enti-miasa ny FITIAVANA (and14). Mahaiza mankasitraka (and18b) . Tandremo ! voaozona izay tsy tia ny Tompo (and22). Ho avy tokoa i Jesoa !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18