Alatsinainy 02 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 15.51-58

Ambaran’izao Soratra masina izao ny tsiambaratelon’ny fandresena ao amin’i Kristy ho an’izay mino . Hitsena sy hihaona amin’ny Tompon’ny Voninahitra isika.

1-Hitafy ny tsy fahalovana mandrakizay

Miomàna hitsena ny Tompo . Ny lamba na ny akanjo hoentintsika mitsena ny Tompo dia ny tsy fahalovana mandrakizay na ny maty na mbola velona izany (and51-52). Fahefan’ Andriamanitra manokana ny fanovana antsika, fa tsy ezak’olombelona akory « izay hanova ny tenan’ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ny tenan’ny voninahiny , araka ny fiasan’ny heriny , izay hahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy » (Fil 3.21).

2-Mpandresy mandrakizay isika

Ny fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy horesena. Ny dikany : ho avy tokoa ny fitsanganan’ny vatana ho velona . Tsy hanankery intsony ny fahafatesana fa ho resen’i Kristy tanteraka izy , ka tsy hoe i Kristy ihany no nitsangana tamin’ny maty, fa ny maty rehetra koa dia hitsangana avokoa. Ary rehefa hatafin’ Andriamanitra antsika ny tenan’ny tsi-fahafatesana dia ho MPANDRESY MANDRAKIZAY ISIKA (vakio 15.54-57).

3-Miorena tsara

« Koa amin’izany ry rahalahiko malalako , dia miorena tsara , aza miova ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo , satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina oa amin’ny Tompo  » 1 Kor 15.58).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18